Groninger Verdienmodel op 1 juli van start voor melkveehouders

Melkveehouders in Groningen die hun bedrijf fors willen uitbreiden moeten vanaf 1 juli eerst aantonen dat zij duurzamer gaan werken en produceren. Vanaf die datum is het Groninger Verdienmodel van kracht. Gedeputeerde Henk Staghouwer heeft dit model samen met LTO Noord en de Natuur- en Milieufederatie Groningen ontwikkeld.

Melkveehouders in Groningen die hun bedrijf fors willen uitbreiden moeten vanaf 1 juli eerst aantonen dat zij duurzamer gaan werken en produceren.  Vanaf die datum is het Groninger Verdienmodel van kracht. Gedeputeerde Henk Staghouwer heeft dit model samen met LTO Noord en de Natuur- en Milieufederatie Groningen ontwikkeld.

Opdracht van Provinciale Staten

In maart 2013 kreeg het college van Gedeputeerde Staten de opdracht van Provinciale Staten om een Groninger Verdienmodel uit te werken voor de landbouwsector. In dat model worden uitbreidingsmogelijkheden van grote landbouwbedrijven gekoppeld aan sprongen in duurzaamheid. Ook moeten boeren in gesprek gaan met omwonenden in de omgeving en ervoor zorgen dat de nieuwbouw niet uit de toon valt in het landschap.

Verdienmodel voor veehouderij

Het model is onder leiding van gedeputeerde Staghouwer samen met LTO Noord en de Natuur- en Milieufederatie Groningen uitgewerkt voor de melkveehouderij. Het stimuleert de landbouwsector om inspanningen te verrichten die de landbouw in Groningen sterker, het landschap mooier en schoner en de betrokkenheid tussen boerenbedrijven en hun omgeving actiever maken.

Rapportcijfer 7,5

Als deze inspanning geleverd wordt staat daar iets tegenover: de ondernemer die in het model een 7,5 als rapportcijfer haalt, krijgt ruimte voor de uitbreiding. Of andersom: voor wie een lager cijfer  scoort, is de uitbreiding van het bouwblok boven de 2 hectare niet mogelijk.

Akkerbouw en intensieve veeteelt

"Zowel de boeren als de natuur- en milieumensen staan achter deze criteria. Dit is een mooi resultaat", zegt Staghouwer. Volgend  jaar wordt gekeken of het model werkt zoals het is bedacht. Als dat zo is, wordt er een nieuw Groninger Verdienmodel uitgewerkt, maar dan bijvoorbeeld voor de akkerbouw of de intensieve veeteelt.