Groninger ondernemers geven dienstverlening provincie 6,7

Ondernemers uit Groningen in de sectoren industrie, bouw, landbouw en recreatie en toerisme geven de kwaliteit van onze dienstverlening het cijfer 6,7. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse MKB-onderzoek naar dienstverlening door gemeenten en provincies. Groninger ondernemers gaven hun mening over onze dienstverlening en de lastige regels bij het aanvragen van vergunningen. Met de uitkomsten kan de provincie verder werken aan het actieprogramma 'minder regels, betere dienstverlening'.

 

Ondernemers uit Groningen in de sectoren industrie, bouw, landbouw en recreatie en toerisme geven de kwaliteit van onze dienstverlening het cijfer 6,7. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse MKB-onderzoek naar dienstverlening door gemeenten en provincies. Groninger ondernemers gaven hun mening over onze dienstverlening en de lastige regels bij het aanvragen van vergunningen. Met de uitkomsten kan de provincie verder werken aan het actieprogramma 'minder regels, betere dienstverlening'.

Resultaten

Bijna driekwart van de ondernemers die te maken heeft met de provincie ervaart lastige regels van de overheid. Bijna de helft van die regels is volgens de ondernemers afkomstig van de provincie. Lastige regels komen ze vooral tegen bij het aanvragen van milieuvergunningen (41 procent) en vergunningen voor ruimtelijke ordening (18 procent). Dit soort vergunningen is per definitie complex. Toch geeft deze uitkomst genoeg aanknopingspunten voor verbeteringen.

Landelijk

Het cijfer 6,7 voor de totale dienstverlening is landelijk gezien acceptabel. In vergelijkbare onderzoeken geven ondernemers de provinciale dienstverlening een cijfer dat ligt tussen de 6 en 7. Ook hier geldt dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering. Grote ondernemingen in de industriĆ«le sector hebben het meest last van provinciale regels, terwijl kleine bedrijven eerder last hebben van gemeentelijke regels.

Verbeterpunten

Als verbeterpunten noemen de deelnemers van het onderzoek: zorg voor meer constante kwaliteit door de hele organisatie, zorg voor een minder formele (regelgeleide) benadering en een meer proactieve houding. Ook zou er een snellere afhandeling van de verzoeken en aanvragen geregeld moeten worden en zou het prettig zijn om een vaste contactpersoon te hebben bij elke aanvraag.

Als vervolg op dit MKB-onderzoek praten provincie en een vertegenwoordiging van de Groninger ondernemers in september verder over oplossingen voor  'lastige' regels en het verbeteren van provinciale dienstverlening.