Groninger natuurboer genomineerd voor Gouden Grutto Award

Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg uit Muntendam zijn genomineerd voor de Gouden Grutto Award 2017, de prijs voor de beste natuurboer van Nederland. Zes organisaties uit de landbouwwereld nomineerden negen boeren in Nederland voor deze prijs, onder wie deze twee Groningers.

 

Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg uit Muntendam zijn genomineerd voor de Gouden Grutto Award 2017, de prijs voor de beste natuurboer van Nederland. Zes organisaties uit de landbouwwereld nomineerden negen boeren in Nederland voor deze prijs, onder wie deze twee Groningers.

Inspirerende natuurondernemers

De natuurboeren combineren natuurbelangen met een gezond boerenbedrijf. Het redden van akker- en weidevogels is al jaren een topprioriteit van  Vogelbescherming Nederland. Met de Gouden Grutto-verkiezing worden 'inspirerende natuurondernemers' extra in het zonnetje gezet.

Vogelaar

Peter Harry Mulder is behalve boer op akkerbouwbedrijf Kloosterplaats in Muntendam, ook vogelaar: "Ik zag in 2008 voor het eerst een grauwe kiekendief jagen over mijn akkers en was direct bij de les. Ik vroeg me af: wat moet je eigenlijk doen om de akkervogels, die bedreigd worden, te helpen? Ik zet me samen met mijn partner Eline actief in voor akkernatuur én voor een goede boer-burger relatie: we hebben de werkgroep Boerenbuitengebied opgericht, we geven rondleidingen en boerderij-educatie aan kinderen en laten van ons horen in media"".

Publieksverkiezing

De Gouden Grutto Award 2017 is een publieksverkiezing. Het publiek kan kennis maken met de genomineerde boeren en tot 7 april 2017 op ze stemmen, via www.redderijkeweide.nl.