Groninger moerasgebieden trekken nieuwe bijzondere vogelsoorten aan

Door de uitbreiding van moerasgebieden zijn er de afgelopen tijd veel bijzondere vogelsoorten bij gekomen in onze provincie, zoals de zeearend en de witvleugelstern. Aan de andere kant loopt het aantal weidevogels nog steeds terug. Verder is het aantal grootschalige open gebieden in onze provincie kleiner geworden. Dat blijkt uit het rapport 'De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen', dat elke twee jaar verschijnt.

Geen verrassingen

Gedeputeerde Henk Staghouwer zegt 'niet ontevreden te zijn' over het rapport. 'De resultaten zijn niet verrassend, eerder een bevestiging van trends. Het rapport ook laat zien dat gericht natuurbeheer werkt. Zo is de ontwikkeling van nieuwe moerasgebieden rondom het Zuidlaardermeer en in 't Roegwold in Midden-Groningen goed geweest voor sommige bijzondere vogelsoorten'.

Zorgen

Toch zijn er ook zorgen als het gaat om bepaalde soorten weidevogels en akkervogels, hoewel de afname enigszins stagneert. Staghouwer wijst op de maatregelen die de provincie neemt voor deze soorten, zoals de aanleg van het weidevogelreservaat in de Medenertilsterpolder. Voor de vogels in het Waddengebied die soms te lijden hebben onder de komst van windmolens, wil de provincie broedeilanden aanleggen. Een voorbeeld is het broedeiland voor Noordse Sterns bij de Punt van Reide en Oterdum.

Biodiversiteit

Om de biodiversiteit te behouden en vergroten is helpt de provincie de komende tijd boeren over te stappen op biologische landbouw en wordt werk gemaakt van natuurinclusieve landbouw, landbouw mét natuur, in plaats van naast de natuur. Ook houdt de provincie bij haar ruimtelijk beleid rekening met de diversiteit van het Groninger landschap. Windmolens, zonneparken, agrarische bedrijven en bossen die worden aangelegd of gebouwd, moeten ook echt passen in het landschap.