Groninger bijdrage aan internationaal congres Circulaire Economie

De provincie Groningen heeft besloten om een bedrag van 137.133 euro bij te dragen aan de organisatie van een internationaal congres op het gebied van Circulaire Economie. Daarnaast behelst dit bedrag ook de kosten van een onderzoek naar grondstofstromen. Dit alles wordt gedaan om innovaties in de circulaire economie een impuls te geven. Zowel het congres als het onderzoek zijn een initiatief van de Vereniging Circulair Fryslân in samenwerking met de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en wordt in oktober 2017 georganiseerd.

Onderzoek naar grondstofstromen

Het onderzoek brengt in kaart welke grondstofstromen er zijn, zodat bedrijven in de regio die grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Dit biedt kansen voor ketens op het gebied van chemie, landbouw, afval en de bouw. Bedrijven werkzaam in deze ketens worden actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.  Een voorbeeld is onderzoek naar de stromen van bermgras waar onder andere bureaubladen van gemaakt kunnen worden. Streven is om de resultaten van het grondstofstomenonderzoek in oktober 2017 te presenteren.

Internationaal congres Circulaire Economie

Het internationaal congres Circulaire Economie, wat in oktober 2017 plaatsvindt, laat het beste van Noord-Nederland zien op het gebied van circulaire economie. Er komen tal van sprekers die de Europese en nationale ontwikkeling op dit onderwerp duiden. Het grondstofstromenonderzoek biedt diverse bedrijven uit Noord-Nederland de kans om op basis van deze informatie met nieuwe circulaire producten, diensten of processen aan de slag te gaan.