Groningen wil kabinet helpen met klimaat en economie

Het kabinet wil Nederland 'uit de crisis investeren'. De provincie Groningen werkt daar graag aan mee door verder te werken aan de waterstofeconomie, de vergroening van de industrie en de bijbehorende veranderingen op de arbeidsmarkt. 

De Miljoenennota die het kabinet Rutte-III presenteerde bevat weinig verrassingen. Dat kon ook eigenlijk niet meer, nadat eerder al het derde steunpakket coronamaatregelen en het Nationaal Groeifonds waren gepresenteerd.

Het steunpakket moet het huidige 'verdienmodel' van Nederland in de benen houden. Daar is 11 miljard euro voor beschikbaar, plus bijna 2 miljard aan vervroegde investeringen. Met het Nationaal Groeifonds wil het kabinet nieuwe verdienmodellen ontwikkelen, voor het Nederland van de toekomst. Het groeifonds gaat uit van vier rondes van 5 miljard euro, toe te kennen aan projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, en fysieke infrastructuur. 

Aan die toekomst werkt het college van Gedeputeerde Staten graag mee. Het ziet veel mogelijkheden om Nederland te helpen door nu door te pakken met de waterstofeconomie, samen met het bedrijfsleven en de overheden in Drenthe en Friesland. 'Wij kunnen het kabinet helpen om de klimaatdoelstellingen te bereiken', reageert het college. 'Wat dat betreft kan Nederland wel wat 'Groningen' gebruiken.'

De provincie Groningen is blij dat de kunst- en cultuursector na de voorgestelde verdeling door de Raad voor Cultuur extra geld beschikbaar stelt voor cultuur, ook in het Noorden. Die steun is hard nodig in deze zwaar getroffen sector.

De verhuurdersheffing van de woningcorporaties wordt 200 miljoen per jaar lager. Maar de financiĆ«le positie van gemeentes blijft penibel. En dat is teleurstellend in het licht van de miljarden die het kabinet uittrekt tegen de crisis. Inwoners die aangewezen zijn op hulp in het sociale domein blijven merken dat gemeenten daar veel geld te kort komen. 

Wel trekt het kabinet bijna 100 miljard euro extra uit voor sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Dat heeft vooral te maken met de oplopende werkloosheid, die naar verwachting stijgt tot 545.000 - tegen 395.000 eind 2019. Als het qua werkloosheid in Nederland druppelt, stelt het college, gaat het bij ons meestal regenen. Daar komt bij, dat er in het Noorden al 20.000 banen verloren gaan als de gaswinning eindigt. 

Eerder maakte de provincie Groningen samen met Drenthe en Friesland bekend dat het honderden miljoenen wil uit het Europese JTF-fonds. Als het kabinet daar een substantieel bedrag aan toevoegt, kan het Noorden de koploperspositie in de energietransitie verder uitbouwen. 'En dat levert voor veel mensen werk op', verwacht het college van Gedeputeerde Staten.

Lees ook de reacties op de Miljoenennota, per portefeuille.