Groningen wil een plek in het nieuwe regeerakkoord

'Hallo Horizon' .  Zo heet een nieuwe campagne van organisaties in Groningen om onze regio een plek te laten krijgen in het regeerakkoord van het komende kabinet. Groningen wil de landelijke overheid hulp aanbieden voor het herstel van Nederland na de crisis. De partijen uit het Akkoord van Groningen willen samen met Den Haag een nationale actieagenda opstellen om zo bij te dragen aan het oplossen van de coronacrisis en de klimaatcrisis. Tegelijkertijd moeten Nederland en Groningen daarvan profiteren met nieuwe banen en een verbeterde economie. 

Juiste eigenschappen

Groningen heeft de juiste eigenschappen in huis voor het oplossen van de coronacrisis en de klimaatcrisis door de aanwezigheid van goede kennisinstellingen en onderzoekinstituten, veel beginnende bedrijven, goede verbindingen en regio met veel voorzieningen en een prettige leefomgeving. Nederland kan volgens de aangesloten partijen bij het Akkoord van Groningen sterker, gezonder en duurzamer uit de crisis komen door te investeren in Campus Groningen, in de waterstofinfrastructuur, in een regionaal preventiefonds en in de biobank Lifelines. De landelijke overheid kan daarbij helpen door Groningen aan te merken als dé waterstofregio van Nederland en experimenteerregio voor de zorg van de toekomst. De instellingen willen met een nationale actieagenda voor de metropoolregio Groningen er gezamenlijk met Den Haag voor zorgen dat kennis en innovaties uit Groningen nog meer bijdragen aan het nationaal verdienvermogen. 

Nationale actieagenda in regeerakkoord

Met de campagne 'Hallo Horizon' willen de organisaties uit het Akkoord van Groningen bereiken dat er een nationale actieagenda voor de regio Groningen komt in het nieuwe regeerakkoord. Hiermee willen de Groningse instellingen samen met beleidsmakers in Den Haag de komende jaren gaan werken aan oplossingen voor de vraagstukken waar Nederland momenteel mee worstelt, zoals de klimaatcrisis, de coronacrisis en de economische recessie.