Groningen roept Rijk op wind op zee boven Wadden te onderzoeken

Het defensiegebied boven de Wadden is heel geschikt voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Dat blijkt uit een rapport van Deloitte. Doordat het er bovengemiddeld hard waait, zullen de energieopbrengsten hoog zijn. De provincie Groningen, Groningen Seaports, Energy Valley en de Natuur- en Milieufederatie roepen het Rijk op hier grondig onderzoek naar te verrichten.

Het defensiegebied boven de Wadden is heel geschikt voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Dat blijkt uit een rapport van Deloitte. Doordat het er bovengemiddeld hard waait, zullen de energieopbrengsten hoog zijn. De provincie Groningen, Groningen Seaports, Energy Valley en de Natuur- en Milieufederatie roepen het Rijk op hier grondig onderzoek naar te verrichten.

3.000 megawatt

In het gebied is boven de Wadden veel ruimte voor windparken. Bovendien is er een snelle aansluiting met de Eemshaven. Met een aantal grote windparken van 3.000 megawatt (MW) in dit gebied kan het Rijk ruim 725 miljoen euro besparen aan SDE+ (Stimulering Duurzame Energie), een subsidie voor bedrijven en instellingen die duurzame energie opwekken. Daarnaast kunnen windparken voor veel werkgelegenheid zorgen in de Eemsdeltaregio.

Handreiking voor nader onderzoek 

Op 24 april wordt de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee besproken in de Tweede Kamer. Uit dit ontwerp blijkt dat de ruimte in het defensiegebied niet wordt gebruikt voor windenergie. Er is echter geen grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die dit gebied heeft voor  energieopbrengsten van windenergie op zee. Het rapport van Deloitte geeft op hoofdlijnen een eerste inzicht hierin en is daarmee een handreiking aan het Rijk voor nader onderzoek.