Groningen positief over wetsvoorstel beëindiging gaswinning Groningenveld

De regionale overheden in Groningen zijn positief over de wijzigingen in de Mijnbouwwet en de Gaswet. Dit hebben ze het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief (PDF PDF-bestand, 128 KB) laten weten. De wetswijzigingen met de naam ‘Wat Na Nul’ zorgen ervoor dat het einde van de gaswinning uit het Groningenveld nu ook juridisch wordt geregeld. In het wetsvoorstel komt de minister tegemoet aan de wensen van Groningen om de sluiting ook juridisch te regelen.

Einde gaswinning

Groningen dringt al jaren aan op beëindiging van de gaswinning. Daarnaast is ook een aantal andere punten voor Groningen van belang die zijn opgenomen in het wetsvoorstel. Zo kan met de nieuwe wet de gaswinning in de toekomst niet meer opgestart worden. Ook behoudt NAM de zorgplicht om de nadelige gevolgen van de gaswinning zo veel mogelijk te beperken en de ondergrond te monitoren en analyseren.

Duidelijke communicatie naar bewoners

In de brief aan de minister benadrukt de regio het belang dat de minister zich maximaal blijft inspannen om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen en het Groningenveld zo snel mogelijk definitief te sluiten. Daarbij verzoekt de regio de minister hierover open en duidelijk te communiceren naar de inwoners van onze provincie.

Betrokken overheden 

De brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in samenwerking opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Eemsdelta, Groningen,  Het Hogeland, Midden-GroningenOldambt, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's .