Groningen niet in beroep tegen gasbesluit

De Groningse overheden gaan net als vorig jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. De regio is ervan overtuigd dat een beroepsprocedure niet leidt tot een lagere gaswinning, een versnelling in de versterkingsopgave en een verbetering van de schade-afhandeling. De regio stuurt net als vorig jaar een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. In deze brief geven de Groningse overheden aan welke punten essentieel zijn voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners in onze provincie.  

Gaswinning

Minister Wiebes heeft besloten dat de NAM in het komende gasjaar maximaal 8,1 miljard kuub aardgas mag winnen in een jaar met een gemiddelde temperatuur. Dat is minder dan waar de minister in juni nog van uitging. De regio heeft er altijd sterk op aangedrongen om de gaswinning af te bouwen en vindt het positief dat de minister dit in een sneller tempo doorzet dan gepland. In de brief doet de regio ook een beroep op de minister om de gaswinning medio 2022 echt stop te zetten en naar een oplossing te zoeken als de leveringszekerheid na 2022 onder druk komt te staan. Hierbij geeft de regio aan dat, mocht de oplossing hiervoor zijn om de opslag bij Grijpskerk om te bouwen, de veiligheid van omwonenden daar wel geborgd moet zijn.

Versterkingsopgave en schade-afhandeling 

Naast de afbouw van de gaswinning besteden de overheden in onze provincie in de brief ook aandacht aan de versnelling in de versterkingsopgave, de schade-afhandeling en de maatschappelijke ontwrichting als gevolg hiervan. Volgens de briefschrijvers is dat wat de Groningers hard raakt. Groningers verdienen volgens hen veiligheid en duidelijkheid. De regio heeft geregeld en intensief overleg met het Rijk over de versnelling van de versterkingsopgave. In de brief benadrukken de Groningse overheden dat bij schade-afhandeling het wettelijk bewijsvermoeden moet gelden voor inwoners die op het grensvlak van het Groningenveld en een andere vorm van mijnbouw wonen en leven. Zij hebben daardoor vaak te maken met een stapeling van schade. De regio wil de punten over de versterking en de schade-afhandeling door de brief rechtstreeks met de ministers bespreken en niet via een beroepsprocedure. 

Jaarlijkse beoordeling gasbesluit

De Groningse overheden beoordelen jaarlijks het gasbesluit voor het volgend gasjaar. Een eventuele beroepsprocedure wordt ieder jaar opnieuw overwogen. Of alle gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen en de Veiligheidsregio de brief aan de ministers ondersteunen, is nog niet bekend. Hierover moet nog met hen worden vergaderd. 

Betrokken overheden

De brief aan minister Wiebes en minister Ollongren is opgesteld door de provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.