Groningen herbergt zeldzame vleermuizen

Tijdens onderzoek naar de trekroutes van vleermuizen bij de Punt van Reide zijn vorig jaar twee uiterst zeldzame soorten waargenomen: de kleine dwergvleermuis en de tweekleurige vleermuis.

 

Tijdens onderzoek naar de trekroutes van vleermuizen bij de Punt van Reide zijn vorig jaar twee uiterst zeldzame soorten waargenomen: de kleine dwergvleermuis en de tweekleurige vleermuis.

Zelden gespot

De kleine dwergvleermuis wordt in Noord-Nederland slechts zelden gespot. In Groningen is hij een enkele keer waargenomen in de stad Groningen. Van de tweekleurige vleermuis schatten onderzoekers dat er niet meer dan een paar honderd in Nederland voorkomen en ook in de landen on ons heen is het een zeldzame verschijning. Onderzoeker Bob Jonge Poerink van The Fieldwork Company is opgetogen over de waarnemingen. “Bekend is een kolonie bij Maarssenbroek, bij Utrecht. Onlangs bleek dat er drie kolonies bij Spijk zaten, maar afgelopen najaar werden ze daar tijdens de migratieperiode niet meer waargenomen. We hoorden ze echter wel langskomen bij de batdetecor van de Punt van Reide. Mogelijk zijn dit dieren van de kolonie in Spijk die foerageren in het gebied van de Dollard.”

Uitbreiding onderzoek

Jonge Poerink wil zijn onderzoek naar de migratie van vleermuizen uitbreiden. “We kunnen de aantallen en de soorten migrerende vleermuizen goed in de gaten houden, door ze te monitoren tijdens de migratie. Met vaste meetpunten langs de hele kuststrook, dus ook in Friesland en wellicht ook in Noord-Duitsland en langs de Poolse kust. Er wordt inmiddels de wereld aan windturbines langs de kust gebouwd. Dat heeft mogelijk effect op de vleermuizenaantallen, maar hoeveel? Dat kunnen we alleen met goed onderzoek in kaart brengen.”