Groningen experimenteert met slimme deelfiets

Vanaf 1 maart start een proef met twintig slimme deelfietsen in de stad Groningen. De eerste fiets is maandag 9 januari onthuld door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen. De proef met de deelfiets duurt in totaal zes maanden en zal daarna worden geëvalueerd.

Hoe het werkt

De slimme deelfiets wordt gestald op verschillende locaties in en om de stad Groningen. De fiets is voorzien van een slim slot met sensoren. Via een app op de smartphone is de fiets te traceren, te reserveren en te ontgrendelen. De fiets kan voor enkele uren gereserveerd worden en vervolgens eenvoudig wisselen van eigenaar. Vanaf maart wordt de fiets, die in eerste instantie door een beperkt aantal proefpersonen wordt gebruikt, ingezet vanaf P+R-terreinen, het Zernikecomplex, het centrum en enkele schoollocaties van het Alfa-college en Noorderpoort.

Samenwerking

De zes maanden durende proef is een samenwerking tussen Groningen Bereikbaar, de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Noorderpoort, het Alfa-college en de Hanzehogeschool.
Het initiatief van de proef ligt bij Groningen Bereikbaar, en is ontstaan naar idee van het Energy Transition Centre (EnTranCe).

Fietsstrategie

De proef past binnen alle maatregelen en projecten om de stad goed bereikbaar te houden en slimme reisalternatieven te stimuleren. In de Fietsstrategie 2016-2025 werd eerder bekend dat voor de fiets een centrale rol is weggelegd in het verkeer- en vervoerbeleid van de provincie Groningen. De fiets wordt steeds meer gebruikt in combinatie met openbaar vervoer. Dit wil de provincie stimuleren door, naast de deelfietsen, ook meer fietsenstallingen en fietskluizen beschikbaar te stellen.