Groningen en Drenthe onderzoeken maatregelen tegen wateroverlast

De provincies Groningen en Drenthe gaan de komende jaren met het project Droge Voeten 2050 onderzoeken hoe ze in de toekomst wateroverlast kunnen tegengaan. Ze gaan op zoek naar maatregelen om ervoor te zorgen dat er zich bij extreem hoge waterstanden geen noodsituaties meer voordoen. Het onderzoek loopt van 2012 tot 2014 en kost in totaal 875.000,- euro. De provincie Groningen stelt 289.750,- euro beschikbaar.

De provincies Groningen en Drenthe gaan de komende jaren met het project Droge Voeten 2050 onderzoeken hoe ze in de toekomst wateroverlast kunnen tegengaan. Ze gaan op zoek naar maatregelen om ervoor te zorgen dat er zich bij extreem hoge waterstanden geen noodsituaties meer voordoen. Het onderzoek loopt van 2012 tot 2014 en kost in totaal 875.000,- euro. De provincie Groningen stelt 289.750,- euro beschikbaar.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het tegengaan van wateroverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincies en waterschappen. In het project Droge Voeten 2050 onderzoeken Groningen en Drenthe of de huidige veiligheidsnormen van de dijken in de toekomst nog voldoende bescherming bieden en welke andere maatregelen nodig zijn om die bescherming te realiseren. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s moeten zich nog over het projectplan buigen.

Boezemsysteem

Door klimaatverandering zal de neerslag toenemen, waardoor de boezemsystemen steeds meer water te verwerken krijgen. Een boezemsysteem is het stelsel van kanalen, meren en plassen dat gebruikt wordt voor het aan– en afvoeren en bergen van oppervlaktewater. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om het overtollige water op zee kwijt te raken. Dat heeft te maken met zeespiegelstijging, maar ook met bodemdaling als gevolg van aardgaswinning. Daarnaast kunnen maatregelen nodig zijn, omdat in bepaalde gebieden een hogere veiligheid tegen wateroverlast nodig is vanwege nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Klimaatadaptatie

Het project Droge Voeten 2050 is een van de dertien projecten uit het Programma Klimaatadaptatie van de provincie Groningen: ‘Groningen op klimaatkoers’. Met deze projecten gaat de provincie Groningen ervoor zorgen dat de leefomgeving van de inwoners nog beter bestand is tegen het veranderende klimaat.