Groningen en Drenthe gaan samenwerken in landelijk gebied

Prolander is de naam van de nieuwe samenwerkingsorganisatie die de natuur- en landschapstaken gaat uitvoeren in de provincies Groningen en Drenthe. Dat werd op 19 februari bekendgemaakt door de gedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen) en Rein Munniksma (Drenthe). De organisatie is opgericht, omdat de Dienst Landelijk Gebied (DLG) per 1 maart opgeheven wordt.

Prolander is de naam van de nieuwe samenwerkingsorganisatie die de natuur- en landschapstaken gaat uitvoeren in de provincies Groningen en Drenthe. Dat werd op 19 februari bekendgemaakt door de gedeputeerden Henk Staghouwer (Groningen) en Rein Munniksma (Drenthe). De organisatie is opgericht, omdat de Dienst Landelijk Gebied (DLG) per 1 maart opgeheven wordt.

Naar de provincies

Het grootste deel van de taken wordt overgenomen door de provincies. Ook gaan veel DLG'ers over. Evenals DLG zal Prolander zich met name richten op de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur), de aanpak van stikstof (PAS) en het onderhouden van Natura 2000-gebieden in de beide provincies.

Het werk in het landelijk gebied gaat gewoon door en de samenwerking verandert niet. In de meeste gevallen werken dezelfde mensen aan projecten, alleen onder een nieuwe naam.