Groningen doet beroep op rijksgeld voor cultuureducatie scholen

Op 14 december 2012 heeft KunststationC, ook namens enkele andere culturele instellingen in Groningen, een aanvraag ingediend bij het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Dit fonds gaat in de tweede helft van 2013 van start met het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Uiterlijk 1 maart 2013 maakt het Fonds Cultuurparticipatie bekend of KunststationC subsidie krijgt. De provincie Groningen en de gemeente Groningen stellen een even groot bedrag beschikbaar.

Op 14 december 2012 heeft KunststationC, ook namens enkele andere culturele instellingen in Groningen, een aanvraag ingediend bij het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Dit fonds gaat in de tweede helft van 2013 van start met het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Uiterlijk 1 maart 2013 maakt het Fonds Cultuurparticipatie bekend of KunststationC subsidie krijgt. De provincie Groningen en de gemeente Groningen stellen een even groot bedrag beschikbaar.

Cultuureducatieprogramma

Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wil het Fonds Cultuurparticipatie de kwaliteit van cultuureducatie op basisscholen verbeteren en waarborgen. Het fonds stelt subsidies beschikbaar voor activiteiten van culturele instellingen in samenwerking met scholen. Het programma loopt van 2013 tot 2016.

Uitvoeringsplan

Cultuuradviseur Erik Akkermans heeft in opdracht van de provincie Groningen en gemeente Groningen een uitvoeringsplan opgesteld die de basis vormt voor de subsidieaanvraag. In de subsidieaanvraag van KunstationC zit ook ruimte voor nieuwe lokale samenwerkingsinitiatieven van scholen en culturele instellingen. Het gaat om activiteiten:

  • gericht op ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van cultuuronderwijs;
  • gericht op de relatie van de school met de lokale culturele en sociale omgeving;
  • die bijdragen aan vakinhoudelijke deskundigheid.

Als de subsidie vanuit het Fonds Cultuurparticipatie wordt toegekend kunnen culturele instellingen en scholen met gezamenlijke projectvoorstellen komen.

Meer informatie

Voor de uitvoering van het programma richten KunststationC, IVAK, Cultuureducatie Stad en Museumhuis Groningen in januari 2013 een Helpdesk in. Belangstellenden kunnen voor meer informatie en voorwaarden ook contact opnemen met de genoemde instellingen. Het Uitvoeringsplan van Erik Akkermans is vanaf maandag 7 januari per op te vragen bij info@Kunststationc.nl, telefoon 0595 - 44 44 45.