Groningen Digital Business Centre krijgt anderhalve ton van provincie

Het nieuwe Groningen Digital Business Centre (GDBC) krijgt van de provincie een subsidiebijdrage van 150.000 euro. Het onlangs gelanceerde kenniscentrum houdt zich bezig met innovatie en onderzoek naar digitaal ondernemen en stoomt professionals klaar voor een baan in de digitale sector. Het GDBC is opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO).

Versterking digitale sector

De NOO is een collectief van ruim veertig in Noord-Nederland gevestigde ondernemers. De sector kent een sterk groeiende vraag naar academisch geschoolde experts op het gebied digital science en big data. NOO heeft aan de Rijksuniversiteit gevraagd om te helpen om wat te doen aan dit tekort. De bedoeling is dat het GDBC de koppeling tussen studenten en het bedrijfsleven verbetert. Zo krijgen studenten de kans om bij vooraanstaande digitale bedrijven stage te lopen en onderzoek te doen. Gedeputeerde Patrick Brouns is enthousiast over het initiatief: "Het doel van het GDBC om bij te dragen aan structurele versterking van de digitale sector in Noord-Nederland past goed in de ambitie van de provincie, om vol in te zetten op digitalisering en de kansen op werkgelegenheid in deze sector te benutten".

Subsidiebijdrage

De totale projectkosten bedragen ruim 1,7 miljoen euro. De provincie draagt bij vanuit Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt voor 2016-2019. Digitalisering is een van de aandachtspunten in het programma. De subsidie is onderdeel van een grotere bijdrage uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), bedoeld voor innovatieve midden- en kleinbedrijven in Noord-Nederland. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het EFRO-programma uit.