Groningen dient plan in voor versterking economie en arbeidsmarkt

De provincie Groningen heeft namens werkgeversorganisaties en vakbonden een Regionaal Sectorplan ingediend bij het Rijk. Het plan moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt het plan ingezet op behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het plan loopt vooruit op een breed sociaal akkoord dat de partijen nastreven.

De provincie Groningen heeft namens werkgeversorganisaties en vakbonden een Regionaal Sectorplan ingediend bij het Rijk. Het plan moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder wordt het plan ingezet op behoud van oudere vakkrachten, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.  Het plan loopt vooruit op een breed sociaal akkoord dat de partijen nastreven.

Budget van veertig miljoen

Het Regionaal Sectorplan moet de economie en arbeidsmarkt in Groningen versterken. De werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord, de vakbonden CNV en FNV, lokale en provinciale overheden en bedrijven en instellingen in de provincie Groningen doen met het Regionaal Sectorplan een beroep op de regeling cofinanciering Sectorplannen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De looptijd van deze regeling is twee jaar. Het totale budget van het Regionaal Sectorplan bedraagt veertig miljoen euro; twintig miljoen van het ministerie en twintig miljoen van de regionale werkgevers en werknemers.

Maatregelen

De maatregelen en activiteiten in het Regionaal Sectorplan zijn gericht op het
oplossen van de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. Dit gebeurt via: 

  • het opzetten van een Regionaal Mobiliteitsbureau voor onderzoek, advies en informatie aan werkgevers, bemiddeling en sollicitatietrainingen;
  • maatregelen om personeel inzetbaar te houden, zoals gezondheidschecks, het scholen van begeleiders, om- en bijscholing, loopbaanadvies;
  • maatregelen om de huidige en toekomstige marktvraag te benutten, zoals het organiseren van een personeelspoule voor de bouwsector en het aanbieden van beroepsbegeleidende leerwegbanen;
  • onderzoek, experimenten en voorlichting, zoals het ontwikkelen van een baankansenmonitor en het opzetten van een kennisdatabank met informatie en advies over actuele thema's.

Bij de maatregelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande instrumenten, zoals branche en regionaal gerichte opleidingstrajecten.

Planning

Als het ministerie het regionale sectorplan goedkeurt kan de projectuitvoeringsorganisatie in september van dit jaar van start gaan. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gaat dat doen.