Groningen de mooiste provincie?

Is Groningen mooi? Volgens onderzoek van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) geldt dit voor 24,14% van onze provincie. Dit resultaat werd woensdag 12 mei 2010 op het provinciehuis aangeboden aan gedeputeerde Douwe Hollenga.

Is Groningen mooi? Volgens onderzoek van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) geldt dit voor 24,14% van onze provincie. Dit resultaat werd woensdag 12 mei 2010 op het provinciehuis aangeboden aan gedeputeerde Douwe Hollenga.

Karakteristiek landschap

"Een aantal karakteristieke landschappen die het stempel mooi krijgen in dit onderzoek, zijn ook in ons Provinciaal Omgevingsplan (POP) aangeduid als karakteristiek maar wij hebben in het Omgevingsplan nog meer gebieden aangemerkt die in onze ogen deze status verdienen", aldus de gedeputeerde.
Om tot een oordeel te komen heeft de http://www.nederlandscultuurlandschap.nl/Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, bijgestaan door verschillende deskundigen, criteria ontwikkeld die het begrip mooi  weghaalt uit de smakendiscussie, immers mooi en lelijk zijn subjectieve begrippen. De VNC heeft daarvoor criteria geformuleerd. Deze staan op de site www.nederlandvandekaart.nl.

Waar is het mooi?

In Groningen krijgt 24,14% van het landschap het stempel mooi. Waaronder delen in het Westerkwartier zoals een deel van het nationaal landschap Middag-Humsterland, bijvoorbeeld het gebied boven Ten Boer en Loppersum, delen in Westerwolde.De volledige kaart kunt u bekijken op nederlandvandekaart.nl
Douwe Hollenga: "De kaart ondersteunt in ieder geval onze landelijke lobby om meer geld voor landschap te krijgen, want dat is echt nodig. Zoals beheervergoedingen voor agrariërs die ons landschap beheren". 

Criteria

Het niet al te hoge percentage in Groningen wordt vooral veroorzaakt door het feit dat Groningen voor een groot deel bestaat uit landbouwgrond en dat de schaalvergroting in de landbouw een groot deel van het oorspronkelijke kavelpatroon teniet heeft gedaan. En dat één van de gehanteerde criteria is dat van het agrarisch cultuurlandschap, nog tenminste 50% van de oorspronkelijke kavelpatronen en perceelafbakening aanwezig moet zijn. Bovendien zijn twee andere criteria aanwezigheid van natuur en bos.

Wie is de mooiste?

Begin juni maakt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap bekend welke provincie dé X-factor heeft.