Groningen blijft investeren in natuur

Ondanks teruglopende budgetten blijven we in Groningen investeren in de ontwikkeling van nieuwe natuur. In 2015 is de ontwikkeling van natuurgebieden als Westerwolde, Dannemeer en Zuidlaardermeer nagenoeg afgerond. Ook blijft er voldoende budget over om natuurgebieden veerkrachtig en toegankelijk te houden. Dit staat in de natuurvisie en het programma landelijk gebied 2013-2016. Voor de zomer zullen Provinciale Staten beide stukken bespreken.

 

Ondanks teruglopende budgetten blijven we in Groningen investeren in de ontwikkeling van nieuwe natuur. In 2015 is de ontwikkeling van natuurgebieden als Westerwolde, Dannemeer en Zuidlaardermeer nagenoeg afgerond. Ook blijft er voldoende budget over om natuurgebieden veerkrachtig en toegankelijk te houden. Dit staat in de natuurvisie en het <media 21617 - - "TEXT, Leven in het landelijk gebied, Leven_in_het_landelijk_gebied.pdf, 8.8 MB">programma landelijk gebied 2013-2016</media>. Voor de zomer zullen Provinciale Staten beide stukken bespreken.

Bezuinigingen merkbaar

In 2012 maakte het Rijk natuur tot een kerntaak van de provincies. De provincie werkt daarbij nauw samen met onder andere natuurorganisaties, landbouw en waterschappen. Op dit moment zijn Rijk en provincies nog in gesprek over hoeveel geld de provincies exact ontvangen. Duidelijk is dat de provincie Groningen minder budget beschikbaar zal stellen voor natuurbeheer en andere natuurtaken, zoals subsidies voor organisatiekosten van natuurorganisaties en het voorkomen van verdroging natuurgebieden. De betrokken organisaties hebben hun zorgen uitgesproken over de bezuinigingen. Het college van Gedeputeerde Staten benadrukt wel te blijven staan voor goed natuurbeheer, zodanig dat de natuur tegen een stootje kan en dat natuurgebieden veilig toegankelijk blijven voor bezoekers.

Ecologische Hoofdstructuur

Samen met de betrokken partijen zijn alle plannen voor de Ecologische Hoogstructuur (EHS) kritisch bekeken. Na twintig jaar werken ligt er een stevige groene infrastructuur en zien we dat veel planten en dieren het beter doen. Dit terwijl we de EHS nog niet compleet hebben. In overleg met partijen vervalt 1.000 hectare die weinig oplevert voor de natuur, waarmee de totale investering 40 miljoen euro lager uitpakt. Tot eind 2015 richten we 3.000 hectare nieuwe natuur in. Daarna werken we tot 2021 door aan de laatste 3.000 hectare. Dit kost de provincie 60 miljoen en daarnaast komt 30 miljoen euro van andere betrokkenen en subsidies.

Groen van Wad tot Westerwolde

De visie op natuur draagt de titel ‘Groningen, Groen van Wad tot Westerwolde’ om uit te drukken dat we een natuurprovincie zijn waar groen overal dichtbij is. We willen dat natuur de komende jaren nog meer van onze inwoners wordt. Natuur heeft waarde op zichzelf, maar krijgt daadwerkelijk betekenis als mensen ervan genieten en er gebruiken van maken. Dit deden we al door slimme combinaties te maken van natuur met landbouw, waterberging, recreatie en een vitaal platteland. Nu willen we nadrukkelijk meer ruimte geven aan zowel de natuurbeheerders, ondernemers en nieuwe initiatieven, zoals de gebiedscoöperatie Westerkwartier. En vooral ook aan de inwoners. De natuurenquête die we nu uitvoeren helpt ons met de vraag hoe we ook hen meer kunnen betrekken.