Grond provincie Groningen naar natuurorganisaties

De provincie Groningen gaat 450 hectare natuurgrond overdragen en verkopen aan de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Stichting Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Het gaat vooral om grond die de provincie heeft aangekocht om landinrichtingsprojecten in Groningen uit te kunnen voeren.

De provincie Groningen gaat 450 hectare natuurgrond overdragen en verkopen aan de natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Stichting Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Het gaat vooral om grond die de provincie heeft aangekocht om landinrichtingsprojecten in Groningen uit te kunnen voeren.

Natuurnetwerk Nederland

Doel van deze projecten is het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur). De grond is in veel gevallen al ingericht als natuurgebied en het beheer wordt vaak ook al door de betreffende organisatie gedaan. Gedeputeerde Henk Staghouwer is tevreden over de afspraken die zijn gemaakt: "Het beheer van natuur is in goede handen bij deze organisaties".

Afspraken

Staatsbosbeheer heeft met de provincie een overeenkomst afgesloten waarin afgesproken is dat Staatsbosbeheer als tegenprestatie grond beschikbaar gaat stellen om zo te helpen opgaven die er liggen in een bepaald gebied, op te pakken. Met Natuurmonumenten en het Groninger Landschap is afgesproken dat zij de natuurgronden van de provincie kopen tegen de geldende marktwaarde voor natuurgrond. De provincie Groningen voldoet hiermee aan Europese regels over gelijkberechtiging en marktwerking.

Haren en Midden-Groningen

De feitelijke doorlevering zal de komende jaren zijn beslag krijgen. Een belangrijk deel van de gronden ligt in het gebied van de Landinrichting Haren (het Zuidlaardermeer- en Drentse Aa-gebied) en in Midden-Groningen.