Groengasinstallatie geopend in Veendam

Zoutwinningsbedrijf Nedmag heeft een nieuwe groengasinstallatie in gebruik genomen. Gedeputeerde Nienke Homan opende de installatie maandag 16 september op het terrein van Nedmag in Veendam.

Buurbedrijven werken samen

Nedmag neemt het groene gas af van Henk van Oosten (Bio-Energie Veendam), een agrarische ondernemer uit de buurt. Omdat Nedmag het groene gas in grote hoeveelheid afneemt, kan Van Oosten verder investeren in de productie. 

Van mest naar groengas

Bio-Energie neemt mest af van boerderijen uit de noordelijke provincies. De mest gaat vervolgens in een vergister, waardoor biogas ontstaat dat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas. Het groene gas gaat via een leiding van 700 meter naar de nieuwe installatie op het terrein van Nedmag. Nedmag gebruikt het groene gas in het zoutwinningsproces.

Minder aardgasverbruik

Nedmag neemt op dit moment 4,5 miljoen kubieke meter groen gas af. Dat is vergelijkbaar met energie voor 3000 huishoudens en drie keer het zonnepark in Veendam. Met het gebruik van groen gas verbruikt Nedmag 15% minder aardgas.

Verder vergroenen

Nedmag streeft er naar in 2035 volledig onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. De komende jaren wil Nedmag de inname van groen gas verder uitbouwen. Om het bedrijf volledig te vergroenen kijkt Nedmag ook naar andere energiebronnen, zoals zonne- en windenergie en waterstof.

Met dit initiatief hopen de Veendammer bedrijven meer duurzame samenwerkingen in de provincie aan te jagen. Dit sluit volledig aan bij de insteek van de provincie Groningen, om onder andere de vergroening van de industrie verder te brengen.