Groen licht voor verdere verbetering vaarweg Lemmer-Delfzijl

De komende jaren wordt een aantal bruggen over het Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborghkanaal vervangen. In Groningen gaat het om de Gerrit Krolbrug (Korrewegbrug) en de Paddepoelsterbrug. De provincie Groningen start met de vervanging van de spoorbrug bij Zuidhorn en de verruiming van de bocht in het Van Starkenborghkanaal. In totaal stelt minister Schultz van Infrastructuur en Milieu 1,45 miljoen euro beschikbaar voor de planstudies en 36 miljoen voor de vervanging van de spoorbrug bij Zuidhorn en de bochtverruiming.

De komende jaren wordt een aantal bruggen over het Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborghkanaal vervangen. In Groningen gaat het om de Gerrit Krolbrug (Korrewegbrug) en de Paddepoelsterbrug. De provincie Groningen start met de vervanging van de spoorbrug bij Zuidhorn en de verruiming van de bocht in het Van Starkenborghkanaal. In totaal stelt minister Schultz van Infrastructuur en Milieu 1,45 miljoen euro beschikbaar voor de planstudies en 36 miljoen voor de vervanging van de spoorbrug bij Zuidhorn en de bochtverruiming.

Wat gaat er gebeuren?

Provincie Groningen vervangt de Paddepoelsterbrug door een grotere en langere beweegbare brug. Voor de  Gerrit Krolbrug bekijken we op korte termijn wat daar moet gebeuren. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de situatie van de fietsers. We vervangen de spoorbrug bij Zuidhorn door een hogere en langere vaste spoorbrug. De bochten worden verruimd, waardoor de schippers meer zicht krijgen op de brug en de andere gebruikers van de vaarweg.