Groen licht voor Europese bijdrage onderzoek Wunderline

Vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaten hebben op 10 juli een positief advies gegeven over de aanvraag voor een Europese subsidie van 8 miljoen euro voor het onderzoek naar de verbetering van de spoorlijn Groningen-Bremen (Wunderline). De aanvraag was ingediend door de provincie, Groningen Seaports en enkele Duitse overheden en bedrijven.

Vertegenwoordigers van de 28 EU-lidstaten hebben op 10 juli een positief advies gegeven over de aanvraag voor een Europese subsidie van 8 miljoen euro voor het onderzoek naar de verbetering van de spoorlijn Groningen-Bremen (Wunderline). De aanvraag was ingediend door de provincie, Groningen Seaports en enkele Duitse overheden en bedrijven.

Twee uur

In het project Wunderline wordt de komende drie jaar onderzocht hoe de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen kan worden verbeterd. In de toekomst moeten treinreizigers in ongeveer twee uur van Groningen naar Bremen kunnen reizen en omgekeerd. Nu duurt die reis nog twee uur en drie kwartier. Er wordt onder meer gekeken welke technische maatregelen aan het spoor nodig zijn, welke dienstregeling haalbaar is en hoeveel reizigers naar verwachting gebruik gaan maken van de spoorverbinding. Het onderzoek kost ongeveer 16 miljoen euro, waarvan de helft door de provincie wordt betaald.

Planning

Vóór eind juli 2015 zal de Commissie het financieringsbesluit formeel vaststellen. Daarna worden de individuele overeenkomsten opgesteld en ondertekend. In het laatste kwartaal van 2015 worden de eerste subsidies toegekend.