Groen licht voor bruggen Zuidhorn en rondweg Aduard

De provincie Groningen geeft groen licht voor de aanleg van twee nieuwe bruggen bij Zuidhorn en een nieuwe rondweg om Aduard. Bij Zuidhorn worden de huidige brug en de spoorbrug vervangen door nieuwe bruggen. Bij Aduard kiest de provincie voor een uitvoering in fasen. Eerst wordt begonnen met de aanleg van een rondweg met een aansluiting op de N355 bij Nieuwklap. Later komt er ook een nieuwe brug. Provinciale Staten moeten nog instemmen met de plannen.

De provincie Groningen geeft groen licht voor de aanleg van twee nieuwe bruggen bij Zuidhorn en een nieuwe rondweg om Aduard. Bij Zuidhorn worden de huidige brug en de spoorbrug vervangen door nieuwe bruggen. Bij Aduard kiest de provincie voor een uitvoering in fasen. Eerst wordt begonnen met de aanleg van een rondweg met een aansluiting op de N355 bij Nieuwklap. Later komt er ook een nieuwe brug. Provinciale Staten moeten nog instemmen met de plannen.

Financiële dekking

Voor de brug bij Aduard is nog geen sluitende financiële dekking. De dekking moet gevonden worden in meevallers uit andere projecten en besparingen in het bestaande ontwerp. De provincie gaat samen met het Rijk op zoek naar mogelijkheden om te besparen op het ontwerp van de tafelbrug in Zuidhorn en de brug in Aduard. Eind 2014 is hier meer duidelijkheid over.

Rondweg Aduard

Om de leefbaarheid in Aduard te verbeteren wordt om het dorp een rondweg aangelegd, die  bij Nieuwklap aansluit op de N355. De provincie stelt nu eerst 16 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de rondweg en het vernieuwen van de aansluiting op de Friesestraatweg en de brug bij Nieuwklap. De werkzaamheden voor de rondweg en de aansluiting bij Nieuwklap gaan begin 2015 van start en moeten eind 2016 klaar zijn.

Beweegbare brug Zuidhorn

De huidige beweegbare brug tussen Noordhorn en Zuidhorn wordt vervangen door een nieuwe die hoger is en een grotere doorvaartbreedte heeft voor de scheepvaart. De brug kost circa 12 miljoen euro. Naar verwachting wordt vóór de zomer van 2015 begonnen met de werkzaamheden, als de nieuwe vaste brug, de rondweg bij Noordhorn en de tunnel klaar zijn. In de zomer van 2016 moet de nieuwe beweegbare brug klaar zijn.

Spoorbrug Zuidhorn

De huidige spoorbrug bij Zuidhorn wordt vervangen door een langere en hogere brug. Daarbij worden de noord- en zuidoever van het Van Starkenborghkanaal aangepast. In totaal stelt het Rijk hiervoor ongeveer 32 miljoen euro beschikbaar. De nieuwe brug komt aan de oostkant, vlak naast de huidige brug te liggen en is voorbereid op de komst van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden vanaf 2018. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de vervanging van de brug eind 2015 van start gaan. In 2018 moet de nieuwe brug klaar zijn.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De provincies Groningen, Fryslân en Rijkswaterstaat werken aan de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Rijkswaterstaat is de belangrijkste financier. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Daardoor moeten grotere schepen vlot en veilig kunnen varen.