Groei werkgelegenheid stad en provincie stagneert

De werkgelegenheid in stad en provincie Groningen is van 1 april 2008 tot 1 april 2009 minder sterk gegroeid dan in 2008. In de gemeente Groningen groeide de werkgelegenheid met 1,6% naar 134.207 arbeidsplaatsen, en in de overige Groninger gemeenten is de werkgelegenheid gedaald met 0,2%. De gemiddelde werkgelegenheid in de provincie Groningen steeg met 0,7% naar 272.335 arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek 2009 dat vandaag door de provincie en gemeente Groningen is gepresenteerd. In vergelijking met Nederland kent de Groningse werkgelegenheid een gunstiger ontwikkeling. De werkgelegenheid in Nederland is volgens cijfers van het CBS het afgelopen jaar met 1,6% gedaald.

Groei van de werkgelegenheid sinds 2006

In de gemeente Groningen was de groei van de werkgelegenheid met 1,6% het grootst. Na een afname van de werkgelegenheid tussen 2003 en 2005 is in de stad sinds 2006 een toename van de werkgelegenheid te zien. Maar ook daar was de groei in 2009 minder sterk dan in 2008.


Verder is in de stad vooral het aantal vaste medewerkers toegenomen. Het aantal uitzendkrachten is afgenomen met 12%. De sectoren met de grootste afname waren er de bouw, de horeca en het onroerend goed.

De lagere groei van de werkgelegenheid is het gevolg van de economische crisis. Hoewel de economische structuur in Groningen zich kenmerkt door sectoren die minder gevoelig zijn voor economische veranderingen, zoals de overheid en de zorg, zal deze ontwikkeling zich naar verwachting in 2010 verder doorzetten.

Impuls aan de werkgelegenheid en bestrijding van werkloosheid

Om de werkgelegenheid een impuls te geven, voeren de provincie en gemeente Groningen projecten versneld uit, onder meer op het terrein van energiebesparing en infrastructuur. Verder heeft de provincie vanwege de economische crisis besloten te investeren in de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de ondersteuning van mensen die worden ontslagen. De provincie werkt hiervoor samen met het UWV Werkplein regio Groningen (voormalig UWV) en de gemeenten.