GroBusiness: nieuwe vraagbaak voor Groningse ondernemers

Ondernemers in de provincie Groningen kunnen voortaan met al hun vragen terecht bij één centraal en onafhankelijk contactpunt: GroBusiness. Ze kunnen daar gratis advies krijgen en hulp bij financiering en ondersteuning in stad en provincie. GroBusiness wil alle initiatieven voor ondernemers in Groningen met elkaar verbinden en ondernemers de weg wijzen naar de mogelijkheden voor hun bedrijf. 

Meer banen, meer bedrijvigheid

Initiatiefnemers van GroBusiness zijn de provincie Groningen en Economic Board Groningen. Door de grote behoefte aan ondersteuning tijdens de coronacrisis is haast gemaakt met het nieuwe contactpunt. Economic Board Groningen voert de komende vijf jaar GroBusiness uit en krijgt hiervoor financiering van de provincie Groningen en Nationaal Programma Groningen. GroBusiness draagt indirect bij aan meer banen, meer bedrijvigheid en een aantrekkelijker vestigingsklimaat en daarmee aan een leefbare en vitale provincie Groningen.

Passend advies

GroBusiness is er voor alle ondernemers uit de stad en de provincie en helpt bij het vernieuwen, verbeteren en verduurzamen van hun bedrijfsactiviteiten, zodat zij kunnen groeien. Ook geeft het contactpunt passend advies aan bedrijven die het moeilijk hebben, zoals tijdens de huidige coronacrisis. Alle ondernemers uit Groningen met een vraag over onder andere financiering, coronaregelingen, digitalisering of verduurzaming kunnen contact opnemen. 

Samenwerking 

GroBusiness biedt ondernemers onafhankelijke expertise, kennis van relevante financiële regelingen en een ondernemersnetwerk in stad en provincie. De specialisten van GroBusiness gaan samenwerken met relevante organisaties uit de regio, zoals de NOM, SNN en ondernemersnetwerken. Daarbij staat het leggen van verbindingen en het opbouwen van een duurzame relatie met ondernemers en ondernemersorganisaties centraal.