Gracht voormalige borg bij Ring Oost gedeeltelijk zichtbaar

Tijdens de archeologische werkzaamheden langs de Oostelijke Ringweg, ter hoogte van het Meedenpad bij Beijum-Zuid, is de gracht gevonden die vroeger rondom het borgterrein Zorgwijk liep. Ook hebben de onderzoekers een muur ontdekt, die wellicht deel heeft uitgemaakt van een brugconstructie. Verder is er aardewerk uit de tijd van de borg (zeventiende eeuw) gevonden. De fundamenten van de borg zijn bij de toenmalige sloop volledig verwijderd.

 

Tijdens de archeologische werkzaamheden langs de Oostelijke Ringweg, ter hoogte van het Meedenpad bij Beijum-Zuid, is de gracht gevonden die vroeger rondom het borgterrein Zorgwijk liep. Ook hebben de onderzoekers een muur ontdekt, die wellicht deel heeft uitgemaakt van een brugconstructie. Verder is er aardewerk uit de tijd van de borg (zeventiende eeuw) gevonden. De fundamenten van de borg zijn bij de toenmalige sloop volledig verwijderd.

Visvijver

In de afgravingen, het dichtst bij het Meedenpad, zijn verder nog sporen van een visvijver aangetroffen, waar men - als een soort koelkast - gevangen vissen ‘vers’ kon houden tot het moment van consumptie. Aan deze zijde van de Oostelijke Ringweg lag vroeger de borg Zorgwijk, die samen met de borg Ulgersmaborg aan de overkant van de ringweg één complex vormde. De Oostelijke Ringweg is in de jaren zeventig, tussen de beide borgen door, aangelegd en scheidt nu nog steeds de twee terreinen.

Grondige sloop

Hoe oud de borg Zorgwijk precies is, is onbekend. Het ligt voor de hand dat de borg het stamhuis van de familie Ulger is, die al vanaf de 15e eeuw in Noorddijk woonde, maar daar is (nog) geen hard bewijs voor. Wel is bekend dat de borg Ulgersma werd afgebroken in 1787 en de borg Zorgwijk een kleine eeuw later, in 1872.

Werkzaamheden archeologie

Vanwege de ingrepen aan de Oostelijke Ringweg wordt op dit moment archeologisch onderzoek verricht aan de restanten van de borg Zorgwijk.
Studenten van de opleiding Archeologie van de Rijksuniversiteit hebben onlangs samen met het archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef, en de gemeente Groningen bij Beijum –Zuid, diverse proefsleuven aangelegd. De aanleiding voor het onderzoek zijn de geplande aanpassingen aan de Oostelijke Ringweg/ Beneluxweg en de fietsbrug, onderdeel van het Meedenpad, uitgevoerd door de provincie Groningen. De verwachting is dat deze archeologische werkzaamheden nog ongeveer nog twee weken gaan duren.