Goede discussie met gemeenteraad Bellingwedde

Op 3 januari, na de nieuwjaarswensen van mijn collega's, weer enthousiast aan de slag gegaan in het bewustzijn dat de komende maanden cruciaal zijn voor het slagen van het project RUD. Donderdagavond op uitnodiging van de gemeente Bellingwedde een presentatie gegeven over het project tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. De raadsleden toonden een grote betrokkenheid en vuurden heel wat vragen af op zowel het college van B&W als op mij.

Op 3 januari, na de nieuwjaarswensen van mijn collega's, weer enthousiast aan de slag gegaan in het bewustzijn dat de komende maanden cruciaal zijn voor het slagen van het project RUD.

Donderdagavond op uitnodiging van de gemeente Bellingwedde een presentatie gegeven over het project tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. De raadsleden toonden een grote betrokkenheid en vuurden heel wat vragen af op zowel het college van Burgemeester en Wethouders als op mij. Vragen ove

  • de noodzaak van de vorming van de RUD's
  • het basistakenpakket
  • de kwaliteitscriteria
  • de specialistische functies
  • de financiën
  • de gevolgen van de vorming van een RUD voor de gemeentelijke organisatie
  • en de betrokkenheid van de raad bij de besluitvorming over het project

Het college van B&W heeft een voorkeur voor het Verbindingsmodel. De raad drong er bij het college op aan om voor de Bestuursconferentie op 4 maart met het college van gedachten te wisselen over het project RUD en over de gevolgen ervan voor de gemeentelijke organisatie. Dat gaat op 1 maart gebeuren.

Rond 22.00 uur reed ik met een tevreden gevoel over de gevoerde discussie terug naar mijn woonplaats Peize. Donderdag met de kerngroep en Jan Beldman de uitwerking en afweging van de modellen besproken. Jan gaat er de komende dagen aan sleutelen. Daarna gaat de notitie naar de projectgroep, die er vrijdag 14 januari in een workshop over gaat discussiëren.

Op 28 januari volgt er een tweede workshop en dan leggen de projectgroepleden het resultaat terug bij hun bestuurlijke en ambtelijke achterban als opmaat voor de Tweede Bestuursconferentie RUD op 4 maart.

Vrijdagmorgen gesprek gevoerd met Donna van Heukelem, de financiële controller van de provincie, die mij adviseert over het projectbudget. Geconcludeerd dat ik bij de uitvoering van de fasen 1 en 2 binnen de financiële randvoorwaarden van gemeenten en provincie kan blijven. Voor een projectleider altijd een prettig gevoel…