Goed overleg met DEAL-gemeenten

Maandag heb ik een vrije dag gehad. Wanda, mijn dochter, is voor zeven maanden naar Australië vertrokken en ik heb haar op Schiphol uitgezwaaid.

Maandag heb ik een vrije dag gehad. Wanda, mijn dochter, is voor zeven maanden naar Australië vertrokken en ik heb haar op Schiphol uitgezwaaid.

Dinsdagmorgen met de projectgroep onze nieuwste notitie 'Sturing RUD Groningen' besproken. In de projectgroep een uitgebreide discussie over de voor- en nadelen van de sturingsvarianten en de wijze waarop die in de notitie zijn beschreven. Ervoor gekozen om de drie varianten, conform het verzoek van de wethouders, naast elkaar te zetten. Liesbeth Groote Schaarsberg en ik hebben donderdag de opmerkingen van de projectgroep verwerkt. De notitie is vrijdag naar de Vereniging van Groninger Gemeenten gestuurd voor het extra portefeuillehoudersoverleg op 6 juli, waaraan ook gedeputeerde Mark Boumans deelneemt.

Woensdag de jaarlijkse excursie van mijn afdeling, Omgevingsbeleid/Projectbureau. 's Morgens onder begeleiding van kunstenares Suzanne Postel geschilderd. In de schuur van de Piloersemaborg in groepen van acht schilderijen gemaakt met als thema's water, lucht en aarde. Heel leuk om op deze manier met je collega's samen te werken. 's Middags in het kerkje van Fransum een mini-concert fluit en orgel van Jan Kees Braaksma en Johan Brouwer, optredens van Zazou Swing en buikdanseres Aina. Al met al een hele afwisselende excursie.
Aan het einde van de middag naar het provinciehuis gereden voor een bestuurlijk overleg tussen mijn beide bestuurlijke opdrachtgevers, gedeputeerde Mark Boumans en wethouder Jan Bessembinders en de vier wethouders van de DEAL-gemeenten. Het overleg heeft in een open en constructieve sfeer plaatsgevonden. Over en weer zijn argumenten uitgewisseld over een RUD-vestiging Eemsdelta en over de samenwerking tussen de Regionale Uitvoeringsdienst en de VTH-DEAL. Aan het einde van de bijeenkomst heeft gedeputeerde Mark Boumans onder andere geconcludeerd dat de DEAL-gemeenten een voorkeur hebben voor één Regionale Uitvoeringsdienst met een lichte gemeenschappelijke regeling als juridische vorm, dat de DEAL-gemeenten het basistakenpakket inbrengen in de Regionael Uitvoeringsdienst en dat de DEAL-gemeenten de overige milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de Wabo-taken zelf blijven uitvoeren.
Met mijn beide bestuurlijke opdrachtgevers afgesproken dat wij een uiterste poging doen om te proberen het advies over het takenpakket en de organisatievorm van de Regionale Uitvoeringsdienst nog voor de zomervakantie naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten sturen. Daarvoor is het belangrijk dat er tijdens het extra VGG-portefeuillehoudersoverleg op 6 juli een uitspraak wordt gedaan over de meest gewenste sturingsvariant. Pas daarna kan het conceptadvies in de projectgroep worden besproken. Het zal er om spannen…