GGD en gemeenten pakken babysterfte in Groningen aan

De babysterfte in Groningen moet omlaag. In delen van de stad en de provincie Groningen is de kindersterfte rond de geboorte (perinatale kindersterfte) hoger dan in de rest van Nederland. Om deze situatie te verbeteren ontwikkelt de GGD Groningen samen met gemeenten initiatieven die aansluiten bij het landelijke project Healthy Pregnancy 4 All van het Erasmus Medisch Centrum. De provincie subsidieert het plan van de GGD Groningen met 60.000,- euro.

De babysterfte in Groningen moet omlaag. In delen van de stad en de provincie Groningen is de kindersterfte rond de geboorte (perinatale kindersterfte) hoger dan in de rest van Nederland. Om deze situatie te verbeteren ontwikkelt de GGD Groningen samen met gemeenten initiatieven die aansluiten bij het landelijke project Healthy Pregnancy 4 All van het Erasmus Medisch Centrum. De provincie subsidieert het plan van de GGD Groningen met 60.000,- euro.

Risicogroepen

In onze provincie gaat het om de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen en Menterwolde. Om het kindersterftecijfer in deze gemeenten omlaag te brengen wordt vooral geëxperimenteerd met betere voorlichting voor, tijdens en na de zwangerschap. Bijvoorbeeld met een speciaal kinderwensspreekuur bij de verloskundige of met informatie over verzorging, gezondheid en opvoeding in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De projecten richten zich vooral op groepen van mensen met de hoogste risico’s, zoals mensen met een ongezonde levensstijl en achterstandsgroepen. Het project loopt van 2012 tot en met 2014.

Landelijk project

In Nederland overlijden jaarlijks meer baby´s voor, tijdens, of vlak na de geboorte dan in de rest van Europa. Dat is opvallend, omdat Nederland een relatief welvarend land is. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Erasmus Medisch Centrum een subsidie van 2,3 miljoen euro verleend om die situatie te verbeteren. Het Erasmus Medisch Centrum zet met Healthy Pregnancy 4 All de komende drie jaar in veertien gemeenten projecten op om de zorg rondom de zwangerschap te verbeteren.

Samenwerking

Het Erasmus Medisch Centrum coördineert het landelijke project en werkt daarbij intensief samen met gemeenten, GGD's, Centra voor Jeugd en Gezin, sociaal-maatschappelijke organisaties, Universitair Medische Centra, huisartsen, verloskundigen en gynaecologen. Binnen het project is ruimte voor lokale initiatieven en eigen invulling van het programma.