Gezondheid, arbeid en krimp centraal in nieuw leefbaarheidsprogramma

Gezondheid, inkomen, arbeid en krimp. Dat zijn de belangrijkste thema's in het uitvoeringsprogramma leefbaarheid 2020-2023 (PDF PDF-bestand, 1 MB), dat is vastgesteld door ons college van Gedeputeerde Staten. Met het programma kan de provincie samen met andere organisaties en bewonersgroepen aan de slag voor een leefbaar Groningen.

Regionale arrangementen

Nieuw in het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid is dat de Groninger regio's de mogelijkheid krijgen de voor hen belangrijke thema's rondom leefbaarheid uit te werken in zogeheten arrangementen. Zo kan de ene regio zich meer richten op armoedebestrijding, de andere op gezond ouder worden. Bij dit laatste arrangement kunnen bijvoorbeeld woningen worden aangepast, zodat ouderen zich comfortabeler voelen in hun eigen woning. De arrangementen worden in gezamenlijkheid uitgewerkt.

Zorg en gezondheid

Op het gebied van zorg en gezondheid investeert de provincie onder meer in netwerken om de verbinding tussen zorggebruikers en bedrijfsleven (vraag en aanbod) te versterken. Een voorbeeld hiervan is het Expertisecentrum Eemsdelta, waar specialisten en huisartsen samenwerken rond de cliƫnt. Ook gaat de provincie samen met zorgverzekeraars en zorginstanties een 'zorgkaart' maken, om te zien of er overal voldoende zorgverlening is.

Aanpak krimp en leefbaarheid

Om ervoor te zorgen dat onze provincie in de toekomst beschikt over voldoende, kwalitatieve woningen in de krimpgebieden, wordt het Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad voortgezet, met niet alleen geld van de overheid, maar ook van marktpartijen. Ook gaat de provincie aan de slag met multifunctionele accommodaties. Een voorbeeld van een gesubsidieerd project is het vernieuwde dorpshuis Zuidwolde, waar ook een huisarts is gevestigd. Hierdoor is de zorg toegankelijker geworden. Samen met andere provincies die te maken hebben met krimp worden de maatschappelijke opgaven bij het Rijk onder de aandacht gebracht.

Arbeid en inkomen

De provincie wil het voor iedereen mogelijk maken om aan het arbeidsproces mee te doen en geld te verdienen. Belangrijk is dat leerlingen met een diploma van school komen die past bij het werk in de regio. Een voorbeeld hiervan is de Route Rubicon (van Dollard College, Noorderpoort en Terra). Jongeren krijgen dan les van docenten binnen een leerbedrijf. Hierdoor worden de kansen vergroot om alsnog een startkwalificatie te halen.