Gezamenlijk plan voor opwekken energie uit zon en wind

Bestuurders van de provincie, gemeenten en waterschappen in de provincie Groningen verwachten dat windmolens en zonnepanelen op Gronings grondgebied in 2030 5,7 Terawattuur (TWh) elektriciteit opwekken. (Een Terawattuur is een 1 miljard kilowattuur). Dat schrijven zij in hun langetermijnplan voor energietransitie, de Concept Regionale Energiestrategie (PDF PDF-bestand, 2 MB) (Concept RES).

Groningse bijdrage aan klimaatakkoord

De Groningse bestuurders vinden dat onze provincie met een productie van 5,7 TWh een realistische bijdrage levert aan de landelijke opgave van 35 TWh die volgens het Klimaatakkoord van 2019 in 2030 op land opgewekt wordt. De Concept RES wordt de komende maanden voorgelegd aan Provinciale Staten, de twaalf Groningse gemeenteraden en de besturen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Die nemen hier uiterlijk 1 oktober een besluit over. 

Huidige en toekomstige projecten

In de 5,7 TWh uit de energiestrategie worden energieprojecten in Groningen die al gebouwd of gepland zijn (4 TWh) opgeteld bij de ambities die Groninger gemeentes eerder hebben vastgelegd voor het opwekken van duurzame energie op hun eigen grondgebied (1,7 TWh). In 2018 produceerde Groningen 1 TWh op land opgewekte duurzame energie. Jaarlijks gebruikt Groningen 5,5 TWh elektriciteit: 4 TWh voor bedrijven en 1,5 TWH voor huishoudens.

In stappen

In totaal maken dertig energieregio’s een RES, een langetermijnplan voor het overschakelen van aardgas op duurzame bronnen van energie. In de Concept RES doen de regio’s elk een voorstel voor hun bijdrage aan de landelijke productie van elektriciteit uit wind en zon op land. Die moet in 2030 op basis van het Klimaatakkoord 35 TWh bedragen. Op zee moet in 2030 volgens het Klimaatakkoord 49 TWh elektriciteit worden opgewekt. De totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën verloopt in stappen. Na de landelijke beoordeling van alle concept-plannen maken de regio’s een definitief plan (RES 1.0), dat op 1 juli 2021 klaar moet zijn. Daarna maken de regio’s elke twee jaar een nieuwe versie van hun RES.