Gewijzigd gaswinningsplan NAM tot en met 24 april ter inzage

Van vrijdag 14 maart tot en met donderdag 24 april 2014 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit over het gewijzigde gaswinningsplan van de NAM ter inzage. Op 1,2 en 3 april organiseert het ministerie van Economische Zaken drie informatiemarkten in Noordoost-Groningen waar belangstellenden informatie kunnen krijgen over het ontwerp-besluit.

Van vrijdag 14 maart tot en met donderdag 24 april 2014 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit over het gewijzigde gaswinningsplan van de NAM ter inzage. Op 1, 2 en 3 april organiseert het ministerie van Economische Zaken drie informatiemarkten in Noordoost-Groningen waar belangstellenden informatie kunnen krijgen over het ontwerp-besluit.

Wijzigingen

De NAM heeft het gewijzigde gaswinningsplan op 29 november 2013 ingediend bij de minister van Economische Zaken. De wijzigingen gaan over de geleidelijke afname van de gasproductie en de beheersing van het risico op aardbevingen. Het doel hiervan is de schade van aardbevingen te beperken. De minister van Economische Zaken moet nu een besluit nemen over het gewijzigde winningsplan.

Informatiemarkten

Belangstellenden kunnen tijdens de informatiemarkten vrij in- en uitlopen en op ieder moment tussen 17.00 en 20.00 uur de diverse partijen spreken.  Zoals de Veiligheidsregio, Staatstoezicht op de Mijnen, het KNMI, TNO, NAM en het ministerie van Economische Zaken. Zij beantwoorden vragen over het ontwerpbesluit, schadeherstel en -preventie, veiligheid en het versterkingspakket. Tijdens de informatiemarkt kan men ook een zienswijze geven op het ontwerpbesluit.

  • dinsdag 1 april 2014
    Locatie: De 3-sprong, Hoofdweg 22 in Slochteren
  • woensdag 2 april 2014
    Locatie: Hotel Ekamper, Radsweg 12 in Roodeschool
  • donderdag 3 april 2014
    Locatie: Vita Nova, Heerestraat 39 in Middelstum

Waar ligt het plan ter inzage?

Het ontwerpinstemmingsbesluit ligt ter inzage in de gemeentehuizen van Eemsmond, Loppersum Slochteren, het provinciehuis en bij het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie

Meer informatie over hoe men kan reageren op het plan staat op de website van het ministerie. Hier staan ook de digitale stukken. Lees ook ons dossier gaswinning en aardbevingen.