Gevolgen coronacrisis ook voelbaar in Groningen en Noord-Drenthe

De economie in de stad en de provincie Groningen en in de regio Groningen-Assen wordt net als de rest van Nederland geraakt door de coronacrisis. Ook hier heeft de crisis impact op diverse sectoren, zoals horeca, detailhandel en de transportsector. De coronamaatregelen hebben in het onderzochte gebied een negatief effect van € 392 miljoen per maand. Dit blijkt uit onderzoek (PDF PDF-bestand, 2 MB) van het Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek.

Impact

Om in een vroeg stadium zicht te krijgen op de impact die de coronacrisis heeft op de regionale economie, hebben de provincie Groningen, gemeente Groningen en Regio Groningen-Assen (RGA) gezamenlijk de hulp van dit bureau ingeroepen. In het onderzoek is geen rekening gehouden met de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te ondersteunen, bijvoorbeeld via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Er is in dit onderzoek alleen gekeken naar wat de maximale impact kan zijn als er geen overheidsmaatregelen zouden zijn. De werkelijke impact op onder meer de werkgelegenheid zal dus waarschijnlijk lager uitvallen.

Bevindingen

Enkele bevindingen uit het onderzoek zijn: 

  • De maatregelen hebben een negatief effect van € 324 miljoen op de economie van de provincie Groningen (in termen van toegevoegde waarde/bbp) voor elke maand dat de crisis voortduurt. Dit is een effect van -1,3 procent van het bruto regionaal product per maand dat de beperkende maatregelen moeten worden voortgezet. Voor de RGA is dit per maand € 319 miljoen, oftewel -1,2 procent van het bruto regionaal product. Opgeteld gaat het voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen om een negatief effect van € 392 miljoen per maand. 
  • De economie van de provincie Groningen en regio Groningen-Assen wordt relatief iets minder sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van de sector aardolie- en aardgaswinning, de energiesector en enkele industriële sectoren. Deze sectoren zijn minder gevoelig voor de maatregelen tegen het coronavirus dan andere sectoren. Ook de zorg- en overheidssector zijn relatief groter en worden, op korte termijn, iets minder hard geraakt. 
  • Het omzetverlies kan ook worden vertaald naar arbeidsjaren. In Nederland kan circa 24 procent van de banen direct of indirect geraakt worden door de maatregelen. Dit betreft in totaal 2,5 miljoen banen. Voor onze regio is het circa 22 procent van de banen die direct of indirect geraakt kunnen worden door de maatregelen. De betreffende werknemers kunnen door de genomen maatregelen minder productief zijn, waardoor het bovengenoemde negatieve effect op de economie ontstaat. Opgeteld gaat het voor de provincie Groningen en Noord-Drenthe samen om 86.000 banen waarbij sprake kan zijn van productieverlies. Een deel van deze geraakte banen kunnen daarbij verloren gaan. Een verlies aan productiviteit hoeft namelijk niet direct te resulteren in ontslag. Ook voorkomen de huidige overheidsmaatregelen dat banen verdwijnen en de impact van dit effect is nog niet meegenomen. 
  •  Een eerste indruk is dat vooral banen in branches zoals uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, restaurants en cafés, in de detailhandel en in de transportsector worden geraakt door de crisis. De reisbeperkingen kunnen ook grote gevolgen hebben voor het aantal internationale studenten dat naar Groningen komt om te studeren, wat negatieve financiële gevolgen kan hebben voor de hogere onderwijsinstellingen in Groningen. 
  • Het rapport geeft aan op welke sectoren de meeste impact wordt verwacht. Voor sommige sectoren zullen de klappen ook nog later kunnen komen. We moeten bovendien rekening houden met grote onzekerheden, waarmee ook de cijfers onzeker zijn.