Geur-app moet bijdragen aan verbetering milieutoezicht

Er is een speciale app in ontwikkeling waarmee Groningers op een laagdrempelige manier geuroverlast kunnen melden. De geur-app is een van de middelen waarmee de provincie het toezicht op bedrijven en de handhaving van de milieuregels wil aanscherpen, om zo bij te dragen aan een schoon en veilig Groningen. Het is de bedoeling dat de app dit jaar in gebruik genomen gaat worden.

Er is een speciale app in ontwikkeling waarmee Groningers op een laagdrempelige manier geuroverlast kunnen melden. De geur-app is een van de middelen waarmee de provincie het toezicht op bedrijven en de handhaving van de milieuregels wil aanscherpen, om zo bij te dragen aan een schoon en veilig Groningen. Het is de bedoeling dat de app dit jaar in gebruik genomen gaat worden.

Andere middelen

Naast de geur-app wil de provincie voor toezicht en handhaving beter gebruik gaan maken van de elektronische neuzen (e-neuzen) in Delfzijl, die de luchtkwaliteit op het industrieterrein Oosterhorn in de gaten houden. Constante geluidsmonitoring bij bedrijven is een ander technisch middel dat de provincie komend jaar meer wil toepassen. Verder wordt het meldingssysteem verbeterd, om meer inzicht te krijgen in de ernst, spoed en frequentie van milieumeldingen en -klachten.

Strenger toezicht

Al deze maatregelen moeten leiden tot een beter overzicht van gegevens, zodat de provincie scherper kan toezien en handhaven als dat nodig is. Dit zou in bepaalde gevallen kunnen leiden tot meer boetes, bezwaarprocedures of strengere voorwaarden voor een vergunning.