Gespreksronde over het Herzien Ontwerp Omgevingsvisie

De Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid nodigt belangenorganisaties uit om in gesprek te gaan over het Herzien Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening van de provincie Groningen.
De gespreksronde vindt plaats op woensdagmiddag 11 november 2015 van 14.00 – 16.30 uur. Belangenorganisaties zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Gespreksronde als alternatief voor inpreken  
Organisaties kunnen zich op 11 november presenteren aan een ‘eigen’ tafel/stand in het provinciehuis en in gesprek gaan met de commissieleden. De gespreksronde biedt de mogelijkheid voor een korte uitwisseling van statements of juist een diepgaander gesprek, toegespitst op de informatiebehoefte van het commissielid. Deelname aan de gespreksronde betekent wel dat daarmee het inspreekrecht van de deelnemende organisatie in de commissievergadering op 18 november vervalt. U kan nog wel een schriftelijke reactie sturen die kan worden betrokken bij de bespreking in de commissievergadering. Als u niet deelneemt aan de gespreksronde, dan staat de inspreekmogelijkheid in de commissievergadering voor u open. Afhankelijk van het aantal insprekers krijgt u dan 2 tot maximaal 5 minuten spreektijd.

Uw organisatie aanmelden voor de gespreksronde   
Wilt u als belangenorganisatie deelnemen aan de gespreksronde met de Statencommissie Ruimte, natuur en Leefbaarheid? Wij ontvangen graag uw aanmelding uiterlijk 30 oktober, met vermelding van contactpersoon namens uw organisatie, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt uw aanmelding mailen naar: <link statengriffie@provinciegroningen.nl>statengriffie@provinciegroningen.nl</link> . Na de sluitingsdatum voor aanmelding neemt de secretaris contact met u op om de praktische zaken door te spreken.  Heeft u vragen, neem gerust contact op met de Statengriffie telefoon: 050 – 316 4458.             

Een nieuwe Omgevingsvisie
Het huidige Provinciaal Omgevingsplan 2009-2015 van de provincie Groningen wordt opgevolgd door de Omgevingsvisie. Het herzien Ontwerp wordt naar verwachting 3 november a.s. vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Op 18 november en 2 december 2015 spreekt de Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid over het Herzien Ontwerp Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Provinciale Staten stellen het herzien ontwerp naar verwachting op 16 december 2015 vast, waarna de inspraakperiode volgt. Vervolgens zal het college na verwerking van de zienswijzen de uiteindelijke Omgevingsvisie en –verordening ter definitieve vaststelling voorleggen aan Provinciale Staten.