Gerestaureerde boerderij De Haver in Onderdendam geopend

Boerderij De Haver in Onderdendam staat er weer prachtig bij. Na een periode van verval door aardbevingsschade is het rijksmonument gerestaureerd, de schade hersteld en is in een van de schuren een nieuwe, duurzame woning gebouwd. Vrijdag 10 september is de boerderij feestelijk geopend door gedeputeerde Mirjam Wulfse en Marco Glastra (directeur Groninger Landschap).

Boerderij De Haver

De Haver ligt aan de rand van het beschermde dorpsgezicht Onderdendam en aan het Boterdiep. De rijksmonumentale boerderij uit 1894 is een typisch voorbeeld van een Oldambtster boerderij op het Hogeland. De Haver is van groot cultuurhistorisch belang voor Groningen vanwege zijn beeldbepalende ligging, de vele authentieke elementen, de vormgeving en het materiaalgebruik.

Subsidie

De bevingsschade aan de buitenkant van het kwetsbare woonhuis is hersteld en er is achterstallig onderhoud gepleegd. In een van de schuren is een particuliere woning met bedrijfsruimte gebouwd. De provincie Groningen gaf in 2019 ruim € 350.000 subsidie voor restauratie en herbestemming vanuit de regeling GRRG. Dit is gebruikt voor de bouw van het woonhuis in de schuur, reconstructie van het balkon aan het voorhuis, restauratie van het interieur van het voorhuis en groot onderhoud aan de boerderij.

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap is sinds 2017 eigenaar van het pand en zorgt ervoor dat het monumentale karakter van de boerderij behouden blijft. Andere rijksmonumenten in het gebied, de Occo Reintiesheerd in Stedum en Plaats Melkema in Huizinge, worden op dezelfde manier aangepakt. In 2020 verleende de provincie ook voor deze rijksmonumenten subsidie voor restauratie en herbestemming.

Functie 

De particuliere woning met bedrijfsruimte wordt verhuurd. Het stenen voorhuis krijgt een kleinschalige publieke functie. Het Groninger Landschap stelt de boerderij open voor publiek tijdens Open Monumentendag in het weekend van 11 en 12 september.