Gemotiveerde projectleiders deelprojecten

Maandag gesprek gehad met Marije Bosma en Marleen Rademaker van Yacht. Op basis van hun ervaringen met shared services centres heeft Yacht een life cycle-model ontwikkeld. Dit model heeft Yacht naar de RUD’s vertaald, omdat de RUD’s ook een shared service centre wordt. Interessant.

 

Maandag gesprek gehad met Marije Bosma en Marleen Rademaker van Yacht. Op basis van hun ervaringen met shared services centres heeft Yacht een life cycle-model ontwikkeld. Dit model heeft Yacht naar de RUD’s vertaald, omdat de RUD’s ook een shared service centre wordt. Interessant.

Dinsdag het maandelijkse overleg met mijn twaalf collega-projectleiders RUD in Utrecht. Terugkoppeling gekregen van het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de koepelorganisaties van provincies en gemeenten op 15 februari. Staatssecrataris Atsma houdt vast aan 1 januari 2013 als startdatum voor de 30 RUD’s. Ook mijn collega-projectleiders doen dat, hoewel ik daar in een aantal gevallen mijn vraagtekens bij heb. Groningen zegt als enige dat 1 januari niet haalbaar is. Ik ben benieuwd naar de reactie van de staatssecretaris.

Woensdagmorgen gesprek gehad met Josée Woertman, die gevolgen van de vorming van de RUD voor de provinciale organisatie in kaart brengt. Aansluitend met Liesbeth Rotgers van de provinciale afdeling Financiën en Control afspraken gemaakt over de financiële administratie van de fasen 3 en 4. ’s Middags met onze projectsecretaresse Marleen Halsema gekeken naar haar werkplanning voor de komende maanden. Marleen ondersteunt meerdere projecten, dus dat is voor haar vaak wikken en wegen.

Donderdagmorgen de projectgroepvergadering. Een uitgebreide discussie gevoerd over een voorstel voor de aanpak van gevolgen van de vorming van de RUD voor de latende organisaties. Wij willen de secretarissen via de MT-groep vragen daar de regie op te voeren.

’s Middags vergadering kerngroep 28 februari en MT-groep 7 maart voorbereid.

Vrijdagmorgen eerste projectleidersoverleg. Het programma voor de startbijeenkomst van de deelprojecten op 5 maart en de concept-opdrachten doorgesproken. Er zit veel deskundigheid om tafel en de projectleiders zijn zeer gemotiveerd. Zij zijn er goed van doordrongen dat wij weinig tijd (maart – juni) hebben om de juridische regeling en het bedrijfsplan te maken, maar zij willen er voor gaan. Goede discussies over de opdrachten, dus dat geeft vertrouwen. Dinsdag in de kerngroep de puntjes op de ‘i’ zetten en daarna kan het programma naar de deelnemers aan de startbijeenkomst worden gestuurd.

Vrijdagmiddag traditiegetrouw mijn planning voor de komende week gemaakt, vergaderstukken van de afgelopen week opgeruimd en begin gemaakt met mijn blog.

Het weekend genoten van het prachtige weer: hardgelopen en in de tuin gewerkt.