Gemiddelde snelheid drie wegen Westerkwartier omlaag

Weggebruikers in het Westerkwartier rijden sinds 2011 gemiddeld minder hard en mensen voelen zich er veiliger in het verkeer. Dat is het resultaat van het project Subjectieve verkeersonveiligheid van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, de politie en de provincie Groningen. Het doel van het project was om de gemiddelde snelheid op vier wegen in het Westerkwartier te verlagen zodat mensen zich veiliger voelen. Om dat te bereiken zijn extra snelheidscontroles en voorlichting ingezet. Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde snelheid op drie van de vier projectwegen is gedaald.

 

Weggebruikers in het Westerkwartier rijden sinds 2011 gemiddeld minder hard en mensen voelen zich er veiliger in het verkeer. Dat is het resultaat van het project Subjectieve verkeersonveiligheid van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, de politie en de provincie Groningen. Het doel van het project was om de gemiddelde snelheid op vier wegen in het Westerkwartier te verlagen zodat mensen zich veiliger voelen. Om dat te bereiken zijn extra snelheidscontroles en voorlichting ingezet. Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde snelheid op drie van de vier projectwegen is gedaald.

Extra verkeerscontroles

Het project startte in juni 2011 met een reeks extra verkeerscontroles langs vier wegen in het Westerkwartier: de Ipo Haaimaweg (gemeente Grootegast), Mensumaweg (gemeenten Grootegast en Leek), Halbe Wiersmaweg (gemeente Marum) en Weersterweg (gemeente Zuidhorn). De vier projectwegen liggen buiten de bebouwde kom en worden gebruikt door verschillende weggebruikers: automobilisten, landbouwverkeer en fietsers, onder wie veel scholieren. Dat zorgt soms voor gevaarlijke situaties als snel verkeer langzaam verkeer passeert en als weggebruikers zich niet aan hun plaats op de weg houden. Tot begin 2012 hield de politie extra verkeerscontroles op de projectwegen en werd voorlichting gegeven over veilig verkeer, vooral aan scholieren die een belangrijke groep weggebruikers in het Westerkwartier zijn.

Gemiddelde snelheid omlaag

Het doel van de extra controles en voorlichting was om de gemiddelde snelheid op de projectwegen omlaag te brengen. Dat is op drie wegen gelukt. Op de Mensumaweg, Halbe Wiersmaweg en Weersterweg ging de gemiddelde snelheid op een werkdag omlaag van respectievelijk 63 naar 59 km/uur, van 75 naar 62 km/uur en van 61 naar 59 km/uur. Ook in de weekenden wordt langzamer gereden. Alleen op de Ipo Haaimaweg steeg de gemiddelde snelheid, zowel doordeweeks als in het weekend. Een mogelijke oorzaak hiervan is de aanleg van betonstroken langs de weg ter bescherming van de bermen.

Veiliger gevoel

Om te kunnen onderzoeken hoe mensen de verkeersveiligheid op de vier wegen beleven, is voor en na het project een enquĂȘte gehouden onder weggebruikers en omwonenden. Uit de enquĂȘteresultaten blijkt dat op alle vier de wegen minder mensen het verkeer als onveilig ervaren. Het gaat zelfs om een daling van meer dan 20 procent op de Mensumaweg (van 24 naar 3 procent) en de Weersterweg (van 42 naar 19 procent). De daling is kleiner op de Halbe Wiersmaweg (van 23 naar 17 procent). Ook op de Ipo Haaimaweg voelen mensen zich veiliger: na het project 44 procent ervaart het verkeer als veilig tegenover 37 procent voorafgaand aan het project.