Gemeenten Winsum en Bedum mogen kleine windmolens plaatsen

In de gemeenten Winsum en Bedum komen kleine windmolens te staan, met een ashoogte van maximaal 15 meter. De provincie heeft beide gemeenten aangewezen als proefgebieden voor dit type windmolens. Eerder gaf de provincie toestemming voor kleine windturbines in de gemeente Slochteren (inmiddels opgegaan in de gemeente Midden-Groningen) en de gemeente Zuidhorn.

Locaties

De kleine windturbines in de gemeente Winsum zijn van fabrikant E.A.Z. Wind. Ze komen te staan bij het sportpark aan de westkant van Winsum en bij een boer op het perceel. In de gemeente Bedum worden ze geplaatst bij Zuidwolde en Noordwolde. Hier werkt een lokale energiecoöperatie aan het energieneutraal maken van beide dorpen en de omgeving.

Ambitie provincie

Pilots met kleine windmolens vormt een van de ambities die de provincie heeft uitgesproken in de Omgevingsvisie 2016-2020. Ze moeten uitwijzen of er behoefte is aan dit type windmolen. Gemeenten hebben de ruimte windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter in het buitengebied te plaatsen. Dat mag binnen een zone van maximaal 25 meter rondom een agrarisch perceel. De andere mogelijkheid is maximaal één park- of lijnopstelling van kleine windmolens, geïnitieerd vanuit een lokale energiecoöperatie die de omgeving duurzaam en zelfvoorzienend wil maken.