Gemeenten krijgen subsidie voor energiezuinige nieuwbouw

Gemeenten in Noord-Nederland kunnen vanaf woensdag 23 maart 2011 subsidie krijgen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe voor energiezuinige nieuwbouw. Het energieverbruik van de nieuw te bouwen woningen of kantoren moet minstens 25 procent lager zijn dan wettelijk verplicht is. Met de subsidieregeling Koplopergebieden Energiezuinige Nieuwbouw kunnen gemeenten kennis en ervaring opdoen met zeer energiezuinige nieuwbouw. Uiterlijk 1 juni 2011 maken we bekend welke projecten voor een subsidie in aanmerking komen.

Gemeenten in Noord-Nederland kunnen vanaf woensdag 23 maart 2011 subsidie krijgen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe voor energiezuinige nieuwbouw. Het energieverbruik van de nieuw te bouwen woningen of kantoren moet minstens 25 procent lager zijn dan wettelijk verplicht is. Met de subsidieregeling Koplopergebieden Energiezuinige Nieuwbouw kunnen gemeenten kennis en ervaring opdoen met zeer energiezuinige nieuwbouw. Uiterlijk 1 juni 2011 maken we bekend welke projecten voor een subsidie in aanmerking komen.

Minder energie, meer subsidie

Per provincie is maximaal 300.000,- euro beschikbaar voor maximaal drie projecten. De subsidiebijdrage voor een project kan oplopen tot 200.000,-. Hoe energiezuiniger des te hoger de bijdrage. Een project moeten uit minimaal 20 woningen of 2000 vierkante meter kantoren bestaan. De subsidie is bedoeld als bijdrage in extra proces- en begeleidingskosten. Zoals voor het ontwikkelen van kosteneffectievere energiemaatregelen, slimmere financiële constructies, het inhuren van specifieke bouwkundige deskundigheid of betere begeleiding tijdens de bouw. De eerste paal moet uiterlijk 31 december 2012 de grond in.

Ambities provincies

Met de subsidieregeling voor koplopergebieden willen de noordelijke provincies zeer energiezuinige nieuwbouw stimuleren. Dat is een van de ambities uit Het 100.000 woningenplan van de provincies.