Gemeenten en provincie stellen regionale visie op voor A7 en N33

De provincie gaat samen met de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam één gezamenlijke regionale ruimtelijk-economische visie voor het gebied rond de A7 en de N33 opstellen. Het gaat om het gebied vanaf de stad Groningen in oostelijke richting, met kernen als Hoogezand, Veendam, Zuidbroek en Winschoten.

Kansen

De gemeenten en provincie zien veel mogelijkheden om de ontwikkeling van de economie en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere door de goede verbindingen die er bestaan. De gezamenlijke visie gaat verder dan de gemeentegrenzen. Doel van de visie is te bepalen hoe je gebruik kunt maken van bestaande en nieuwe bedrijven in de regio en hoe die passen bij hun omgeving. De bedrijven moeten op een zodanige manier in het landschap worden ingepast dat dit gecombineerd kan worden met andere ontwikkelingen in de omgeving, zoals op het gebied van klimaat, leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en duurzaamheid.

In gesprek

De visie wordt opgesteld in overleg met deskundigen, betrokken bedrijven, organisaties en inwoners. De komende periode gaan we met verschillende belanghebbende partijen in gesprek over de mogelijkheden die de regio biedt. Twee bureaus gaan deze visie vormgeven. Buck Consultants International voert een marktanalyse uit en gaat daarvoor in gesprek met verschillende bedrijven. Bureau H+N+S bereidt tegelijkertijd het proces voor met belanghebbende partijen en inwoners. Daarbij wordt de marktanalyse betrokken.