Gemeenten en provincie blijven zich inzetten voor acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers

Een veilig sportklimaat en meer sociale acceptatie van lesbiënnes, homo's, transgenders en interseksuele mensen (LHBTI). Daarover ging het derde Groningse regenboogsymposium op 14 oktober in de Euroborg. Bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie, vertegenwoordigers van COC Groningen & Drenthe en Discriminatie Meldpunt Groningen, andere maatschappelijke organisaties en mensen uit de doelgroep(en) gingen hier in gesprek over actuele thema's en vraagstukken en deelden hun kennis op het gebied van LHBTI-emancipatie.  

Actuele thema's

Het regenboogsymposium van dit jaar behandelde actuele thema's, zoals de kracht van ontmoeting, LHBTI'ers in de sport en wegwijs in (trans)genderthematiek. Veiligheid en acceptatie van LHBTI'ers stonden hierbij centraal.

Positief sportklimaat

Het onderwerp LHBTI'ers in de sport kreeg uitgebreid aandacht. Alle deelnemers waren het erover eens dat ze toe willen werken naar een positief sportklimaat. Er is op dit moment te weinig aandacht over hoe met elkaar wordt omgaan op en naast het sportveld. De deelnemers waren het erover eens dat het tijd wordt om met elkaar een nieuwe cultuur te creëren, waar het gesprek wordt gevoerd over een veilige samenleving voor iedereen. De  John Blankenstein Foundation bood daarbij aanknopingspunten voor de ontwikkeling van gemeentelijk beleid.

Samenwerking

Samenwerking is de sleutel om acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers te vergroten. Geconstateerd werd dat vooruitgang alleen mogelijk is door de samenwerking van alle partners zoals COC Groningen & Drenthe, het Discriminatie Meldpunt Groningen en de Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie Groningen.

Regenboogconvenant

Alle Groninger gemeenten hebben afspraken gemaakt om te zoeken naar manieren om de sociale acceptatie van LHBTI’ers te vergroten, aandacht te hebben voor de veiligheid van LHBTI’ers en voorlichting en scholing over veiligheid te organiseren. Ook hebben ze afgesproken dat LHBTI’ers weten waar ze terecht kunnen met vragen over veiligheid en zijn er afspraken gemaakt met bijvoorbeeld politie en COC over acties als de veiligheid in het geding is.