Gemeentelijke herindeling Oost-Groningen weer op gang

Het proces van gemeentelijke herindeling in Oost-Groningen is weer op gang gekomen dankzij een open overleg tussen de provincie en gemeenten. Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gaan samenwerken aan een nieuwe gemeente, Oldambt blijft zelfstandig. Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde stellen een strategische agenda op en krijgen meer tijd.

Het proces van gemeentelijke herindeling in Oost-Groningen is weer op gang gekomen dankzij een open overleg tussen de provincie en gemeenten. Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gaan samenwerken aan een nieuwe gemeente, Oldambt blijft zelfstandig. Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde stellen een strategische agenda op en krijgen meer tijd.

Overlegfase verlengd

Om ruimte te geven aan de vijf gemeenten verlengt de provincie de overlegfase. Dit betekent dat Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde voorlopig onderdeel blijven van de provinciale Arhi-procedure. Dit is de procedure om een herindelingsadvies voor te bereiden. Een herindelingsadvies is een voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling te maken, om deze in te dienen bij de Tweede Kamer.

Herindeling noodzakelijk

Tijdens het open overleg bleek dat de betrokken gemeenten in Oost-Groningen inzien dat gemeentelijke herindeling noodzakelijk is om hun bestuurskracht en strategisch vermogen te vergroten. Op die manier kunnen zij hun (nieuwe) taken goed blijven uitvoeren. De gemeenten vinden wel dat er naast schaalvergroting aandacht moet zijn voor schaalverkleining, onder andere om in de nieuwe gemeenten het kernen- en dorpenbeleid goed vorm te kunnen geven.

Open overleg

Omdat het gemeentelijke herindelingsproces in Oost-Groningen vastliep, startte de provincie vanaf 1 september 2014 een zogenaamde provinciale herindelingsprocedure. Het open overleg vormde - op grond van artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) - de eerste fase van deze procedure. De intentie van dit zogenaamde open overleg was om het herindelingsproces bij de gemeenten weer op gang te brengen en het initiatief, waar mogelijk, zo snel mogelijk terug te geven aan de gemeenten. Gedeputeerde Staten hebben dit open overleg geĆ«valueerd en bieden het eindverslag aan Provinciale Staten aan.

Lees meer in het dossier gemeentelijke herindeling