Gemeentegrens tussen Schiermonnikoog en Het Hogeland aangepast

Het eiland Schiermonnikoog krijgt een grenscorrectie. Door de verschillende getijden in de Waddenzee verandert de vorm van de eilanden regelmatig. Daardoor is Schiermonnikoog aan de oostkant over de gemeentegrens van Het Hogeland gegroeid. De colleges van de betrokken gemeenten en provincies Groningen en Fryslân hebben daarom besloten tot een grenscorrectie.

Onduidelijkheden voorkomen

De grenscorrectie tussen Schiermonnikoog en Het Hogeland is nodig om onduidelijkheden over beheer en maatregelen tijdens calamiteiten te voorkomen. Het voorstel is dat de nieuwe grens in het midden van de geul van de Eilanderbalg komt te liggen, net als bij de vorige correctie op 1 januari 2006. 

Procedure

Voor de grenscorrectie tussen beide gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland, en tussen de provincies Fryslân en Groningen, is een officiële herindelingsprocedure nodig. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben dinsdag 17 maart het herindelingsontwerp vastgesteld. De betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten van Groningen worden uitgenodigd op het voorstel te reageren. Daarnaast is het voor een ieder mogelijk om van 25 maart tot en met 19 mei 2020 te reageren op de grenscorrectie.

Ontwerp ter inzage

Het herindelingsontwerp ligt ter inzage in de gemeentehuizen in Winsum en Schiermonnikoog, en in het provinciehuis in Leeuwarden. Ook zijn de documenten en informatie over de procedure te vinden op de website van de provincie Fryslân. Na de zienswijzeprocedure wordt het herindelingsontwerp zo nodig door Gedeputeerde Staten van Fryslân aangepast en ter vaststelling voorgelegd aan de Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. De procedure is erop gericht de grenscorrectie per 1 januari 2021 plaats te laten vinden.