Gemeente Ten Boer onder preventief begrotingstoezicht

De provincie Groningen plaatst de gemeente Ten Boer in 2017 onder preventief begrotingstoezicht. Dat betekent dat de provincie van te voren goedkeuring moet geven over de begroting 2017 van Ten Boer en wijzigingen op deze begroting. De overige gemeenten worden op grond van de Gemeentewet onder het terughoudende repressieve begrotingstoezicht geplaatst.

Negatieve algemene reserve

De gemeente Ten Boer wordt onder preventief begrotingstoezicht geplaatst omdat er een negatieve algemene reserve is. Deze negatieve stand moet binnen tien jaar worden weggewerkt.

Meerjarenperspectief

Dat de overige gemeenten onder het terughoudende repressieve begrotingstoezicht staan wil niet zeggen dat de toekomstige financiële positie van de gemeenten zonder zorgen is. Het gemeentelijk meerjarenperspectief wordt met name positief beïnvloed door een gunstige ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2018-2020. Of ze deze hogere algemene uitkering ook echt ontvangen, hangt nog af van de formatie van het nieuwe kabinet in 2017.

Wet Arhi

De gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde, Ten Boer en Haren staan onder financieel toezicht op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Volgens deze wet wordt een gemeente die heringedeeld wordt onder preventief toezicht geplaatst. Dat betekent dat de provincie gemeentebesluiten die financiële gevolgen kunnen hebben, waaronder de begrotingen, vooraf goedkeuren.