Gemeente Menterwolde onder preventief begrotingstoezicht

De provincie Groningen plaatst voor het jaar 2016 één nieuwe gemeente onder preventief begrotingstoezicht: de gemeente Menterwolde. Het eerdere toezicht op de gemeente Ten Boer blijft gehandhaafd. Zolang de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in een herindelingsproces zitten, blijven beide gemeenten ook nog onder toezicht. De overige 19 gemeenten worden onder repressief toezicht geplaatst.

De provincie Groningen plaatst voor het jaar 2016 één nieuwe gemeente onder preventief begrotingstoezicht: de gemeente Menterwolde. Het eerdere toezicht op de gemeente Ten Boer blijft gehandhaafd. Zolang de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in een herindelingsproces zitten, blijven beide gemeenten ook nog onder toezicht. De overige 19 gemeenten worden onder repressief toezicht geplaatst.

Wettelijke taak

Het toezicht houden op gemeentelijke financiën is een wettelijke taak van de provincie. Als een begroting voor het komende jaar geen evenwicht vertoont en dit volgens de meerjarenraming voor de komende jaren ook niet hersteld kan worden, dan worden deze gemeenten onder preventief toezicht geplaatst. Gemeenten die hun zaken goed voor elkaar hebben vallen onder repressief toezicht. Repressief toezicht betekent dat wij de gemeente op afstand volgen.

Voorafgaand goedkeuring nodig

Het onder preventief toezicht plaatsen houdt in dat een gemeente voor de begroting voor 2016, en voor wijzigingen op deze begroting, voorafgaand goedkeuring moet hebben van het college van Gedeputeerde Staten. Het college kan in de loop van 2016 zijn goedkeuring verlenen als een gemeente reële maatregelen neemt, waarbij verwacht mag worden dat deze leiden tot een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting.

Geen sluitende begroting

Het begrotingstoezicht is gebaseerd op de Gemeentewet en geldt voor de gemeenten Ten Boer en Menterwolde. De gemeente Menterwolde is onder toezicht geplaatst omdat deze gemeente geen structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting heeft gepresenteerd. De gemeente Ten Boer wordt onder toezicht geplaatst omdat deze gemeente is aangewezen op extra rijkssteun op grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet.

Herindeling

Naast het begrotingstoezicht op grond van de Gemeentewet bestaat er ook begrotingstoezicht op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hebben in januari 2014 een herindelingsontwerp vastgesteld en vallen op grond daarvan onder het preventieve arhi- toezicht.