Gemeente Haren krijgt waarnemend burgemeester voor twee jaar

Commissaris van de koningin Max van den Berg heeft op donderdag 14 maart met de fractievoorzitters van de gemeente Haren gesproken over de ontstane situatie na de ontslagaanvraag van burgemeester Rob Bats. Tijdens het overleg is afgesproken dat de commissaris zo snel mogelijk een waarnemend burgemeester zal benoemen voor een periode van twee jaar.

 

Commissaris van de koningin Max van den Berg heeft op donderdag 14 maart met de fractievoorzitters van de gemeente Haren gesproken over de ontstane situatie na de ontslagaanvraag van burgemeester Rob Bats. Tijdens het overleg is afgesproken dat de commissaris zo snel mogelijk een waarnemend burgemeester zal benoemen voor een periode van twee jaar.

Grenzeloos Gunnen

De periode van twee jaar is overeengekomen omdat naar verwachting de uitwerking van het rapport Grenzeloos Gunnen van de visitatiecommissie in die periode verder zal zijn uitgekristalliseerd. De visitatiecommissie heeft onlangs een advies uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van gemeenten in de provincie Groningen.

Binnen tien dagen voert Max van den Berg opnieuw overleg met de fractievoorzitters. Dan zal het gaan over de invulling van het waarnemerschap.