Gemaaid gras uit berm bestemd voor productie biogas

De provincie Groningen gaat gemaaid bermgras verzamelen en beschikbaar stellen voor vergistingsinstallaties. Daarmee kan biogas opgewekt worden. Jaarlijks komen er bij het onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen duizenden tonnen plantaardig materiaal vrij. De resten worden nu nog afgevoerd naar composteerinrichtingen. Een belangrijk deel van deze biomassa is echter ook heel goed te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld via vergistingsinstallaties.

 

De provincie Groningen gaat gemaaid bermgras verzamelen en beschikbaar stellen voor vergistingsinstallaties. Daarmee kan biogas opgewekt worden. Jaarlijks komen er bij het onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen duizenden tonnen plantaardig materiaal vrij. De resten worden nu nog afgevoerd naar composteerinrichtingen. Een belangrijk deel van deze biomassa is echter ook heel goed te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld via vergistingsinstallaties.

Schoon bermgras

Bermgras mag alleen worden gebruikt als het niet verontreinigd is. Om grasresten van goede kwaliteit te verkrijgen is het van belang de juiste werkwijze te volgen bij het maaien van het gras, het verwijderen van zwerfafval, en het verzamelen en transporteren van de grasresten. De provincie gaat deze werkwijze verder onderzoeken en in een handboek beschrijven. Het handboek moet de basis vormen voor een landelijke proef om bermgras te gebruiken als biomassa. 

Alternatief

Bij vergisting is veel behoefte aan betaalbare en geschikte producten, die in combinatie met mest, als biomassa gebruikt kunnen worden voor de installaties. Kwalitatief goed bermgras is een prima alternatief voor nu nog veel andere toegepaste producten, zoals snijma├»s. Als de toepassing van bermgras haalbaar blijkt, dan biedt dat voor andere provincies, gemeenten en waterschappen ook mogelijkheden. Daarmee zou een grote hoeveelheid materiaal beschikbaar komen dat te benutten is voor de productie van duurzame energie. Om die reden stelt de provincie voor de uitvoering van dit project een bedrag beschikbaar van 20.000,- euro. 

Zwerfafval

De provincie is inmiddels gestart met de maaiwerkzaamheden. Daarbij is nog veel zwerfafval in de bermen aangetroffen. Dit afval moet verwijderd worden en dat brengt extra kosten met zich mee. De provincie doet daarom een beroep op iedereen om zwerfafval te voorkomen. Naar verwachting zijn de resultaten van het project voor de jaarwisseling bekend en daarover zullen de andere beheerders dan ge├»nformeerd worden.