Geld voor verkeersmaatregelen Winsum

De financiering voor een groot aantal verkeersprojecten in de gemeente Winsum is rond. Zo wordt onder meer tussen Winsum en Groningen de provinciale weg N361 verbeterd en een Fietsroute Plus aangelegd. De provincie en de gemeente Winsum dragen gezamenlijk bij. Provinciale Staten en de gemeenteraad moeten nog wel instemmen met de financiering van de plannen.

De financiering voor een groot aantal verkeersprojecten in de gemeente Winsum is rond. Zo wordt onder meer tussen Winsum en Groningen de provinciale weg N361 verbeterd en een Fietsroute Plus aangelegd. De provincie en de gemeente Winsum dragen gezamenlijk bij. Provinciale Staten en de gemeenteraad moeten nog wel instemmen met de financiering van de plannen.

N361 Winsum - Groningen

De N361 tussen Groningen en Lauwersoog is een van de onveiligste provinciale wegen in Groningen. Omdat de weg door een aantal dorpen loopt, ontstaan daar problemen met de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. De weg krijgt een nieuwe, herkenbare weginrichting met overzichtelijke kruispunten en oversteken. Hierdoor moet de weg veiliger worden en kan het verkeer beter doorstromen. Fietsers tussen Winsum en Groningen kunnen straks gebruik maken van een zogenaamde Fietsroute Plus, een extra breed en comfortabel fietspad.

Inloopbijeenkomsten

Half november kunnen belangstellenden terecht op twee inloopbijeenkomsten, waar de plannen voor verbeteringsmaatregelen op de N361, in de dorpen en de Fietsroute Plus worden gepresenteerd. Hierover volgt later meer informatie. De planvorming  voor de verbeteringen in het dorp Winsum wordt in 2016 opgestart. 

Aansluiting N361-ringweg Groningen

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe aansluiting van de N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. Hiervoor zijn verschillende alternatieven in beeld. Eind 2015 worden de onderzoeken afgerond.

Spoorwegovergangen Winsum

ProRail en de gemeente Winsum hebben samen een plan opgesteld om 17 van de 23 spoorwegovergangen in de gemeente veiliger te maken. De provincie en de gemeente hebben nu de afspraak gemaakt om samen de helft van de kosten hiervan te betalen. De komende periode moeten met het Rijk afspraken gemaakt worden over de financiering van de dekking van de andere 50 procent.

Verbindingsweg Winsum Noord

Net boven Winsum komt een nieuwe verbindingsweg met de Onderdendamsterweg ten oosten van het dorp. Door deze verbinding rijdt (vracht)verkeer vanaf het noorden richting Onderdendam niet meer door het dorp Winsum zelf heen. In 2016 wordt begonnen met het maken van plannen voor de nieuwe verbindingsweg.